Chính sách tín dụng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

15/05/2013
(VBSP News) Năm 2013, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và có tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực: Lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước, hàng tồn kho giảm và lãi suất tiếp tục có chiều hướng giảm. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, một số lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp, doanh nghiệp còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục, nợ xấu ở mức cao.
NHNN tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và các chương trình tín dụng bảo đảm an sinh xã hội

NHNN tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và các chương trình tín dụng bảo đảm an sinh xã hội

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả, đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 ở mức 12%. Định hướng chính trong năm 2013 là mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung vốn đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên (lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao), cho vay để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, giảm tồn kho, đầu tư cho các dự án trọng điểm tạo ra sự lan tỏa và phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng hiệu quả đối với nền kinh tế, NHNN đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể là:

Thứ nhất, căn cứ vào diễn biến kinh tế vĩ mô để giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm giá thành, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và giảm tồn kho, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm khoảng 2 - 3%/năm so với đầu năm. Ngày 10/5/1013, NHNN đã điều chỉnh giảm 1 % các mức lãi suất chủ chốt, làm cơ sở để các Ngân hàng Thương mại hạ lãi suất cho vay. Từ 13/5/2013, bốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước đã cùng điều chỉnh lãi suất cho vay về mức dưới 13%/năm.

Thứ hai, bên cạnh việc khuyến khích các Tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên, NHNN tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, như quy định “trần” lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 10%/năm, giảm dự trữ bắt buộc cho các TCTD có tỷ trọng đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng ở các lĩnh vực ưu tiên đã cao hơn mức tăng trung bình của toàn bộ nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ trong việc đưa ra các chương trình, chính sách tín dụng để hỗ trợ cho các lĩnh vực, các ngành kinh tế có ảnh hưởng đến việc phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình cho vay tạm trữ lúa gạo (từ 20/2/2013 đến 31/3/2013) của ngành Ngân hàng đã cho các doanh nghiệp vay trên 7.500 tỷ đồng để thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, góp phần ổn định giá lúa gạo trên thị trường và bảo đảm cho người nông dân trồng lúa có mức lãi hợp lý.

NHNN phối hợp với Bộ Xây dựng soạn thảo chính sách cho vay hỗ trợ đối với người mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích và giá cả hợp lý. NHNN cam kết dành 30 nghìn tỷ đồng để tái cấp vốn cho các Ngân hàng Thương mại để cho vay các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với lãi suất khoảng 6%/năm và thời hạn tới 10 năm.

Ngoài ra, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chương trình kinh tế, chương trình tín dụng của Chính phủ đã được triển khai từ năm 2012, như chương trình hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1149. Theo đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh được xem xét giãn nợ tối đa đến 24 tháng đối với các khoản nợ cũ và cho vay mới với lãi suất tối đa là 11%/năm. Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch theo Quyết định số 63 và 65 của Chính phủ. Theo đó, các tổ chức và cá nhân vay vốn (được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi suất) để phục vụ cho việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho việc thu hoạch, bảo quản nông, lâm thủy sản.  

Thứ tư, NHNN tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và các chương trình tín dụng bảo đảm an sinh - xã hội khác; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 về tín dụng đối với hộ cận nghèo để tránh nguy cơ tái nghèo trở lại. Đến tháng 4/2013, NHCSXH đã triển khai gần 20 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ đạt 114 nghìn tỷ đồng.

Thứ năm, NHNN chủ động xuống cơ sở và tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để tìm hiểu và bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn để doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng một cách hiệu quả.

Trong Quý I/2013, NHNN đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, nhiều hợp đồng tín dụng với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng đã được các ngân hàng và khách hàng ký kết trong dịp này.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của NHNN và nỗ lực, cố gắng của các Ngân hàng Thương mại, tình hình đầu tư tín dụng của ngành Ngân hàng trong 4 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến 29/4/2013, huy động vốn tăng 5,2% so với cuối năm 2012, dư nợ tín dụng sau khi giảm trong tháng 1/2013 đã tăng trở lại từ tháng 2/2013 và đạt 2,11%. Trong đó, dư nợ VND tăng 4,15%, dư nợ ngoại tệ vẫn giảm 7,2% phù hợp với mục tiêu chống đô la hóa nền kinh tế, đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã tăng 3,1% so với cuối năm 2012. Cho vay lĩnh vực bất động sản đã ghi nhận sự cải thiện trong 4 tháng đầu năm, tuy mức tăng không lớn (khoảng 1,1%). NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách với dư nợ tín dụng đã đạt trên 114 nghìn tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tóm lại, chính sách tín dụng thời gian qua đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD đồng hành và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.

Vũ Xuân Thanh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác