Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để số hoá quy trình phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi và quản lý tổ viên

07/06/2022
(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin để số hoá Quy trình phát hành Biên lai thu lãi, thu tiền gửi và quản lý tổ viên” do Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Sơn La Hoàng Xuân Trường làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
1

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Đề tài dựa trên kết quả nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH về quy trình phát hành biên lai và các nghiệp vụ liên quan. Qua phân tích 600 phiếu khảo sát gồm 3 đối tượng: Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ viên và cán bộ tín dụng NHCSXH về các nội dung liên quan đến quy trình phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi và quản lý tổ viên, đề tài đã xây dựng một số nội dung trọng điểm, như: Hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về số hoá, số hoá quy trình, biên lai số, quản lý tổ viên, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, tích hợp dữ liệu và xu hướng hiện nay trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trước làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Phân tích thực trạng quy trình phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi, phân tích thực trạng hoạt động quản lý tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình công việc kể trên. Từ đó, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đề xuất Quy trình phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi mới nhằm hạn chế (tiến tới loại bỏ) việc ghi chép thủ công, tăng tính minh bạch các giao dịch giữa Tổ trưởng và tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, kế thừa dữ liệu giao dịch của Tổ trưởng và tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn để giảm thiểu thời gian giao dịch tại Điểm giao dịch xã, người vay dễ dàng tra cứu kết lịch sử trả lãi, gửi tiết kiệm, ngân hàng dễ dàng tổng hợp số liệu biên lai đã dùng. Cung cấp cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn công cụ hỗ trợ quản lý tổ viên.

2

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp khảo sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, phân tích bằng các dẫn chứng số liệu cụ thể, rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Với những kết quả mà đề tài “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để số hoá quy trình phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi và quản lý tổ viên” đã đạt được, Hội đồng khoa học NHCSXH kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp ngành và nhất trí nghiệm thu, đánh giá loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác