Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn xã Ba Vì

30/05/2022
(VBSP News) Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), Lữ Đình Tích vừa có buổi làm việc với UBND xã Ba Vì về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.
IMG_20220526_095531 (1)

Phó Chủ tịch UBND huyện Lữ Đình Tích phát biểu buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Lữ Đình Tích cho biết: UBND xã Ba Vì tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; triển khai Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt nâng cao hơn nữa vai trò nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý và thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương; Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cho vay trên địa bàn xã, đặc biệt là chương trình cho vay SXKD, nhưng đảm bảo phải thực hiện bình xét công khai, minh bạch đúng đối tượng thụ hưởng và người vay phải sử dụng đúng mục đích.
Lãnh đạo UBND xã phải thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban với Phòng giao dịch NHCSXH huyện, trực tiếp nắm bắt thông tin cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để thống nhất đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời; Rà soát các trường hợp hộ vay vắng mặt nơi cư trú, có thông báo đến địa phương (nơi ở mới) để đôn đốc thu hồi. Kịp thời thông báo các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để các thành phần liên quan cùng với Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ theo quy định. Trong năm cần biểu dương kịp thời những tổ chức chính trị - xã hội, thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác tín dụng chính sách và những hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, tạo không khí thi đua trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương; Yêu cầu UBND xã chỉ đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác để phối hợp với các Tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ; tích cực tuyên truyền, triển khai việc huy động “tiền gửi tiết kiệm dân cư” trên địa bàn xã nhằm để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Tiếp tục có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của “Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi cấp xã” để tăng cường hiệu quả trong công tác xử lý các khoản nợ quá hạn, đặc biệt có biện pháp thu hồi đối với những hộ có điều kiện trả nợ quá hạn nhưng không trả, không để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước bị thất thoát, lãng phí và đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục quan tâm thường xuyên phối hợp để tổ chức tập huấn cho các đối tượng ngoài ngành của NHCSXH trên địa bàn xã Ba Vì nhằm nâng cao kỹ năng, công tác triển khai tại cơ sở cũng như thực hiện tốt nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã, hạn chế rủi ro về vốn và tài sản của NHCSXH.
Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách tại xã Ba Vì trong 05 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2022. Các thành viên đều nhất trí cao với nội dung báo cáo của xã và tham gia xây dựng ý kiến tập trung một số vấn đề như: giải pháp xử lý thu hồi dứt điểm các trường hợp nợ quá hạn chây ỳ, các hộ vay vốn trên 3 tháng không nộp lãi, các hộ vay vốn dây dưa để lãi kéo dài, giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn huy động tiết kiệm của tổ viên tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã; đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã.
Phó Chủ tịch UBND huyện Lữ Đình Tích đề nghị UBND xã Ba Vì bám sát các nội dung đã chỉ đạo trong buổi làm việc để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thường xuyên báo cáo những tồn tại, vướng mắc để có hướng chỉ đạo kịp thời trong thời gian đến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Thanh Hoàng

Các tin bài khác