Kon Tum triển khai nhiều chính sách cho vay ưu đãi phục hồi SXKD

30/05/2022
(VBSP News) Nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum đã có nhiều chương trình tín dụng nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch COVID-19.
175231-can-tho-tin-dung-chinh-sach-gop-phan-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-o-dia-phuong

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum giải ngân nguồn vốn ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng, chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến cán bộ trong toàn chi nhánh để tiến hành cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn.
Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum đang triển khai 5 chương trình tín dụng gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm và duy trì việc làm; cho vay cá nhân, hộ gia đình thuê, mua hoặc xây dựng mới, cải tạo nhà ở xã hội; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay để mua máy tính, thiết bị học tập và cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Chi nhánh NHCSHX tỉnh Kon Tum đã thực hiện giải ngân cho 976 khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, 661 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm và duy trì việc làm với số tiền 40 tỷ đồng; 27 khách hàng vay vốn để xây dựng, sữa chữa nhà ở với số tiền 11 tỷ đồng; 380 khách hàng vay vốn chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến với số tiền gần 4 tỷ đồng và đang thiết lập hồ sơ cho 5 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vay số tiền 1,2 tỷ đồng.
Thông qua các chương trình tín dụng, chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại địa phương.
Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách cho vay để người dân có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất.

Khoa Chương

Các tin bài khác