Nhiều chương trình hỗ trợ người dân giảm nghèo

07/01/2022

(VBSP News) Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là trong vùng DTTS, thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ cho 360 hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS hơn 15.000 cây mắc ca; tạo điều kiện cho 749 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi của NHCSXH với số tiền gần 40 tỉ đồng để đầu tư phát triển SXKD.

Theo Báo Kon Tum

Các tin bài khác