Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời bình

22/12/2021

(VBSP News) Hội CCB huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã nhận ủy thác của NHCSXH hơn 50 tỉ đồng để cho 1.089 lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội cũng đã huy động được nguồn quỹ hơn 2,7 tỷ đồng để giúp đỡ các hội viên khó khăn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi với lãi suất thấp hoặc không lãi.

Theo Báo Lâm Đồng

Các tin bài khác