Trợ lực cho cựu chiến binh nghèo

22/12/2021

(VBSP News) Năm 2021, Hội CCB các cấp trong tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ của hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã nhận ủy thác của NHCSXH trên 404 tỉ đồng để giúp gần 10 nghìn hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn này đã giúp các hội viên vay phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo…

Theo Báo Hà Nam

Các tin bài khác