CCB huyện Vạn Ninh giúp nhau làm kinh tế

07/01/2022
Hội CCB huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nhận ủy thác của NHCSXH cho 1.443 hội viên vay vốn làm ăn, tổng dư nợ 39 tỉ đồng. Cùng với đó, các cấp hội còn vận động, phối hợp hỗ trợ 380 triệu đồng xây 7 căn nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm đó, từ năm 2016 đến nay, Hội CCB huyện Vạn Ninh đã giúp thoát nghèo cho 40 gia đình hội viên.

(VBSP News) Hội CCB huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nhận ủy thác của NHCSXH cho 1.443 hội viên vay vốn làm ăn, tổng dư nợ 39 tỉ đồng. Cùng với đó, các cấp hội còn vận động, phối hợp hỗ trợ 380 triệu đồng xây 7 căn nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm đó, từ năm 2016 đến nay, Hội CCB huyện Vạn Ninh đã giúp thoát nghèo cho 40 gia đình hội viên. 

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác