Tạo việc làm cho người lao động

22/12/2021

(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã tranh thủ tối đa nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, vùng DTTS và miền núi, xây dựng nông thôn mới… phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Anh Chíu A Pẩu ở thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) vay 100 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch NHCSXH huyện theo để phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất. Gia đình anh đã tập trung đầu tư trồng 3,5ha quế. Hiện nay, cây quế đang phát triển tốt, hy vọng khi thu hoạch sẽ có thu nhập ổn định…

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác