Tỉnh Nghệ An cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11

30/05/2022
(VBSP News) Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Ở tỉnh Nghệ An, nhiều chương trình cho vay vốn đã được giải ngân đến với các đối tượng chính sách và mang lại kết quả cao.
chinh-giai-ngan-chuong-trinh-hssv-mua-may-tinh-tai-xa-lang-son-anh-son-1385

NHCSXH giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11 tại Điểm giao dịch xã

Hàng chục tỷ đồng cho HSSV vay mua máy tính
Tại huyện Thanh Chương, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân để sớm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tuyên truyền, tổ chức bình xét và hoàn thiện hồ sơ vay vốn giải ngân cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Ngay trong tháng 4 đã giải ngân được cho 100 hộ gia đình vay vốn cho 165 HSSV mua máy tính học trực tuyến với tổng số tiền là 1,65 tỷ đồng.
Thanh Chương là một trong những địa phương cho vay HSSV mua máy tính cao của tỉnh. Nhiều hộ gia đình được vay vốn mua máy tính cho con học như: gia đình chị Trần Thị Thành - hộ nghèo ở thôn Hoa Thịnh, xã Thanh Thịnh vay 20 triệu đồng; Phạm Xuân Huân hộ cận nghèo ở thôn Hoa Thịnh, Thanh Thịnh, vay 10 triệu đồng; Chị Bùi Thị Lý - hộ cận nghèo ở xóm Ngũ Cẩm, xã Thanh Xuân vay mua 3 máy tính số tiền 30 triệu đồng…
Tại huyện Anh Sơn, nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, giải ngân kịp thời khi được giao vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đúng mục đích.
Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Anh Sơn, Trần Khắc Thi cho biết: Chương trình cho vay đối với HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến cũng là một phần trong công cuộc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời, đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục của học sinh. Nguồn vốn này sẽ kịp thời tiếp sức cho các em HSSV nghèo có đủ điều kiện học tập, chắp cánh cho các em thực hiện được ước mơ trên con đường học tập của mình.
Đến ngày 23.5.2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Anh Sơn đã tích cực giải ngân các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP gồm: Cho vay giải quyết việc làm số tiền hơn 4,8 tỷ đồng cho 89 khách hàng vay vốn; Cho vay nhà ở xã hội số tiền 1,5 tỷ đồng cho 4 khách hàng vay vốn; Cho vay HSSV mua máy tính với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng cho 328 khách hàng vay vốn.
Theo đánh giá, nhiều địa phương làm tốt chương trình cho vay HSSV mua máy tính phục vụ việc học tập như: Thanh Chương, Anh Sơn, TX. Hoàng Mai… với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

hộ chị Lô Thị Đi bản Thanh Lâm xã Thanh Sơn, thanh chương vay mua máy tính phục vụ việc học của 2 con

Nhiều em HSSV tại Nghệ An có máy tính mới phục vụ học tập

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công công việc cụ thể đến cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện, tổ chức phát động thi đua hoàn thành xuất sắc việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp rà soát từ các Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh, nhu cầu vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của 5 chương trình tín dụng giai đoạn 2022 - 2023 là 2.177 tỷ đồng.
Đến nay, Nghệ An đã được Trung ương phân bổ nguồn vốn 389 tỷ đồng để giải ngân 5 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, có 4/5 chương trình đã được Trung ương giao đủ nhu cầu tỉnh đề xuất, riêng cho vay giải quyết việc làm còn thiếu so với nhu cầu đề xuất.
Đến ngày 24.5.2022, chi nhánh Nghệ An đã giải ngân cho 2.404 khách hàng vay vốn với tổng số tiền trên 80,1 tỷ đồng. Trong đó: Cho vay giải quyết việc làm 50 tỷ đồng/892 khách hàng vay vốn; Cho vay nhà ở xã hội 10 tỷ đồng/46 khách hàng vay vốn; Cho vay HSSV mua máy tính 19,9 tỷ đồng/1.226 hộ vay/cho 1.993 em HSSV được hỗ trợ mua máy tính để phục vụ học tập. Cho vay đối với 3 cơ sở mầm non với tổng số tiền 240 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã có một số khó khăn bước đầu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân một số chương trình tín dụng. Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An, Trần Khắc Hùng cho biết: Đối với cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi, hiện địa phương chưa công bố kết quả phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng các tiểu dự án liên quan đến vay vốn của NHCSXH để làm căn cứ cho vay.

Tính đến nay, tổng số hồ sơ chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận để chuẩn bị giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 3.013 bộ hồ sơ với số tiền là 119,3 tỷ đồng; trong đó: Cho vay giải quyết việc làm 50 tỷ đồng/892 hồ sơ; cho vay nhà ở xã hội 49 tỷ đồng/123 hồ sơ; cho vay đối với cơ sở mầm non 420 triệu đồng/5 hồ sơ và cho vay HSSV mua máy tính: 19,9 tỷ đồng/1.993 hồ sơ.

Bài và ảnh Thu Huyền

Các tin bài khác