Tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện Quảng Ninh

27/05/2022
(VBSP News) Việc tập huấn nghiệp vụ quản lý nguốn vốn tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên của hệ thống NHCSXH các cấp. Thông qua các hoạt động này, các nội dung cơ bản liên quan đến nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ được quán triệt và phổ biến chi tiết, cụ thể giúp cán bộ và đội ngũ cộng tác viên tín dụng chính sách hoạt động hiệu quả, bài bản. Vừa qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ban đại diện NHCSXH huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và cán bộ giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã.
nhcsxhqn-taphuan

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được giới thiệu một số nội dung cơ bản về hoạt động của NHCSXH; chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện; các giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Đại diện lãnh đạo các xã đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc cũng đã được lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh trả lời, giải thích, làm rõ.
Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình. Đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn huyện. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban giảm nghèo, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.
Với tinh thần “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh cùng Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đội ngũ cán bộ giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã cùng quyết tâm, phối hợp để các chương trình của Chính phủ đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

CTV

Các tin bài khác