Bình Dương tích cực cho vay phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

31/05/2022
(VBSP News) Nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách, tập trung lồng ghép các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH quản lý, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục tiêu nên tỉnh Bình Dương đã trở thành 1 trong 6 địa phương của cả nước đạt mức chuẩn nghèo về thu nhập cao hơn 1,7 lần so với mức chuẩn nghèo quốc gia.
nhcsxh-binh-duong-2-1681

Người dân Bình Dương nhận giải ngân vốn vay tại Điểm giao dịch xã
                                                                                                               Ảnh tư liệu

Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Bình Dương, Võ Văn Đức cho biết: Suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, chi nhánh đã tận tâm, đồng lòng tham gia trực tiếp công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững thông qua tập trung huy động được nguồn lực tài chính lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.
Đến hết tháng 4.2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 4.269 tỷ đồng, tăng hơn 322 tỷ đồng so với đầu năm với 75.838 khách hàng còn dư nợ. Vượt qua đại dịch COVID-19, nguồn vốn ưu đãi vẫn duy trì ổn định góp phần phục hồi kinh tế xã hội theo chủ trương của Chính phủ. Nguồn vốn do huy động, tạo lập được, kể cả nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang 1.825 tỷ đồng từ triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư.
NHCSXH chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, 1.605 Tổ tiết kiệm và vay vốn để chuyển tải nguồn vốn ưu đãi các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước trực tiếp từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại 91 Điểm giao dịch xã trải khắp các thôn, xã, phường.
Đặc biệt 2 tháng qua, chi nhánh tỉnh Bình Dương đã và đang tích cực, tăng cường triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
NHCSXH chi nhánh tỉnh chú trọng phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát nhu cầu vốn các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP từ các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng, chi nhánh tập trung giải ngân cho các trường hợp đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục vay. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách. Làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.
Thời gian tới, NHCSXH chi nhánh tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cấp huyện giải ngân vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế từng địa phương, trong đó ưu tiên cho vay đối với người lao động và các cơ sở kinh doanh sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Uyên

Các tin bài khác