Đoàn cán bộ Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm việc với Trung tâm CNTT NHCSXH

28/11/2013
(VBSP News) Sáng 28/11 tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm CNTT NHCSXH nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực định hướng chiến lược hiện đại hóa ngân hàng.
Buổi làm việc là dịp để cán bộ Trung tâm CNTT NHCSXH và Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau

Buổi làm việc là dịp để cán bộ Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Trung tâm CNTT NHCSXH
trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau

Hiện nay, NHCSXH đã và đang triển khai hệ thống ngân hàng lõi - Core banking tại 38 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, thời gian tới sẽ hoàn thành Dự án hiện đại hóa tin học trong toàn hệ thống.

Buổi làm việc sẽ giúp cho Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam có được những kinh nghiệm trong việc triển khai Dự án hiện đại hóa tin học, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai hệ thống.

Với cùng xuất phát điểm về nền tảng tin học và tương đồng về phương thức hoạt động, Trung tâm CNTT Ngân hàng Phát triển Việt Nam hy vọng qua buổi làm việc với Trung tâm CNTT NHCSXH sẽ đúc rút được một số kinh nghiệm, bài học để phục vụ cho việc triển khai Dự án hiện đại hóa tin học.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác