Tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật “Vệ sinh hộ gia đình gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi”

25/11/2013
(VBSP News) NHCSXH vừa phối hợp với Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Vệ sinh hộ gia đình gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi”.
Người dân tại các tỉnh tham gia dự án đã thay đổi hẳn về vệ sinh và môi trường

Người dân tại các tỉnh tham gia dự án đã thay đổi hẳn về vệ sinh và môi trường
                                                                                                                        Ảnh: Phương Đông (NTNN)

Dự Hội nghị, về phía Bộ Y tế có ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế. Về phía NHCSXH có ông Bùi Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc; đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) tại Việt Nam có bà Nguyễn Thị Huê - cán bộ quản lý chương trình cấp cao; cùng đại diện các cơ quan liên quan; các nhà tài trợ; đại diện cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trực tiếp tham gia dự án tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Tĩnh, An Giang và Kon Tum.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm, kết quả vay vốn Chương trình NS&VSMTNT tại vùng dự án và đánh giá độc lập trước và sau khi thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu đến từ các tỉnh tham gia dự án đã chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất, thảo luận các giải pháp duy trì mô hình thí điểm sau khi dự án kết thúc.

Theo báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn đánh giá độc lập, dự án đã đạt được mục tiêu chung là tăng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 20 xã dự án. Từ tháng 01 - 10/2013, đã có 2.752 lượt hộ gia đình vay vốn Chương trình NS&VSMTNT, trong đó có 1.025 hộ gia đình nghèo và cận nghèo với 997 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. So với thời điểm trước khi thực hiện dự án (năm 2012), số hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 20 xã dự án đã tăng gấp 8 lần. Kết quả này được đánh giá là thành công bước đầu đáng ghi nhận; thay đổi tích cực về tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, từ đó cải thiện điều kiện vệ sinh và điều kiện sống của các hộ gia đình tại vùng dự án; thay đổi tích cực thái độ của hộ gia đình về vấn đề vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh; tăng mức độ tiếp cận với thông tin về Chương trình tín dụng NS&VSMTNT của NHCSXH; tăng tỷ lệ hộ gia đình vay vốn ưu đãi làm nhà tiêu hợp vệ sinh; tăng cường sự phối hợp giữa NHCSXH và Bộ Y tế; tăng cường năng lực cho cán bộ ngân hàng, y tế và các bên liên quan.

Sau khi dự án kết thúc, các bên tham gia cam kết tiếp tục duy trì mô hình phối hợp giữa ngân hàng và y tế, tài liệu hoá các nội dung của dự án, áp dụng cách tiếp cận của mô hình vào các chương trình, dự án, các hoạt động của các tổ chức, đơn vị đang và sẽ thực hiện ở cả cấp Trung ương và địa phương, khẳng định hiệu quả và tác động lâu dài của dự án.

Ngọc Liễu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác