NHCSXH HUYỆN CHI LĂNG: 10 tháng đạt gần 100% kế hoạch tín dụng năm 2013

21/11/2013
Người dân Chi Lăng thu hoạch na

Người dân Chi Lăng thu hoạch na

Theo kế hoạch năm 2013, NHCSXH huyện Chi Lăng được giao tăng thêm nguồn vốn là 16,7 tỷ đồng, trong đó: Chương trình hộ nghèo 5,3 tỷ đồng, hộ cận nghèo 7,8 tỷ đồng… Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân, ngay từ đầu năm, NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến từng thôn, xóm; thực hiện triển khai công tác uỷ thác cho vay nhất là đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngân hàng chủ động nắm danh sách hộ cận nghèo ở tất cả các xã/thị trấn, phát huy vai trò của các Tổ tiết kiệm và vay vốn để vận động, hướng dẫn có trọng tâm, trọng điểm, giải ngân sát với nhu cầu thực tế. Do vậy, mặc dù là một chính sách mới nhưng NHCSXH huyện Chi Lăng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác giải ngân xong sớm so với kế hoạch cả năm. Hiện tại, 287 hộ cận nghèo ở tất cả 21 xã/thị trấn toàn huyện đang sử dụng 7,8 tỷ đồng của NHCSXH vào công việc sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện luôn quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Biện pháp chủ yếu được tiến hành là rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của từng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ… đối với những Tổ trưởng còn yếu về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm thì ngân hàng đã cùng các hội, đoàn thể kịp thời thay đổi Tổ trưởng mới và bầu Ban quản lý tổ mới. 10 tháng qua, huyện Chi Lăng đã kiện toàn củng cố lại 253 tổ, bằng 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Sau kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ loại khá, tốt nâng lên rõ rệt, không có tổ yếu kém. Nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn thuận lợi, kịp thời, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt kết quả cao, điển hình như tổ của chị Nguyễn Thanh Loan thuộc Hội Phụ nữ thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng; Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Trịnh Xuân Doãn làm Tổ trưởng của Hội CCB thôn Ga, xã Chi Lăng, Tổ tiết kiệm và vay vốn của Đoàn Thanh niên thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch do chị Vi Thị Ngân làm Tổ trưởng…

Ông Lý Văn Dền - Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, ngân hàng còn coi trọng xây dựng các mô hình điểm dựa trên các tiêu chí của ngành đề ra như: kế hoạch tăng trưởng dư nợ, giảm dư nợ quá hạn… hiệu quả sử dụng lồng ghép vốn ưu đãi với áp dụng tiến KHKT vào sản xuất. Trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, ngân hàng đã thường xuyên kiểm tra các xã và các hộ vay vốn. Sau mỗi đợt kiểm tra, đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và chính quyền địa phương đề ra biện pháp đôn đốc, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện tín dụng ưu đãi ở cơ sở.

Nhờ những việc làm đồng bộ, tích cực đó nên chất lượng tín dụng chính sách ở NHCSXH huyện Chi Lăng được nâng lên một bước, tiếp tục có những kết quả khả quan. Tổng doanh số cho vay 10 tháng qua là 49 tỷ đồng, trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn chiếm doanh số lớn nhất, nâng tổng dư nợ của 10 chương trình tín dụng ưu đãi lên hơn 172 tỷ đồng với gần 10 nghìn khách hàng vay vốn. Bên cạnh công tác cho vay, công tác thu nợ cũng đạt cao, thu lãi đạt 98%.

Hoạt động của NHCSXH huyện Chi Lăng trong thời gian qua, đặc biệt 10 tháng năm 2013 luôn nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc NHCSXH tỉnh, của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, các ngành liên quan, UBND các cấp và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm, phải tập chung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc như: Chủ động tích cực khẩn trương giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được NHCSXH tỉnh và UBND huyện giao; tích cực đôn đốc thu lãi, phấn đấu tỷ lệ thu lãi đạt 99% trở lên; đôn đốc thu hồi nợ quá hạn có hiệu quả, không để nợ quá hạn mới phát sinh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng; làm tốt công tác chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu để chuẩn bị chuyển sang hệ thống Intellect; tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH.

Bài và ảnh Trần Hòa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác