Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà - Ủy viên HĐQT NHCSXH kiểm tra, giám sát tại tỉnh Đồng Nai

25/11/2013
(VBSP News) Đoàn công tác của HĐQT NHCSXH do đồng chí Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Ủy viên HĐQT làm Trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra, giám sát tại tỉnh Đồng Nai. Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng - Bộ Tài chính và Lãnh đạo NHCSXH.
Đoàn công tác dự cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đồng Nai

Đoàn công tác dự cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn tỉnh của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; sự cố gắng nỗ lực của NHCSXH và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Tính đến ngày 31/10/2013, tỉnh Đồng Nai đã triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng nguồn vốn 1.656 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn từ ngân sách địa phương đạt 89,9 tỷ đồng (chiếm 5,6%/tổng nguồn vốn). Tổng dư nợ đạt 1.588 tỷ đồng với 114.908 khách hàng vay vốn. Nợ quá hạn là 1,59%/tổng dư nợ. NHCSXH tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ động đề xuất với Ban đại diện HĐQT bàn các giải pháp xử lý nợ quá hạn trên địa bàn, xây dựng đề án xử lý đối với các xã có nợ quá hạn từ 2% trở lên.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Xuân Hà cũng yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, NHCSXH và các hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần làm tốt một số việc như:

Một là, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp cần duy trì hoạt động theo quy chế của Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã ban hành; tiếp tục quan tâm đến hoạt động của NHCSXH, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, huyện hằng năm cân đối ngân sách chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát bổ sung danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách để đảm bảo phục vụ đúng đối tượng, đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các thành viên Ban đại diện HĐQT cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động từ khâu rà soát đối tượng vay, bình xét cho vay, thực hiện quy trình cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Hai là, NHCSXH tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Ban đại diện HĐQT cùng cấp chỉ đạo tổ chức triển khai chủ trương, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT; chủ động đề xuất với Ban đại diện HĐQT có giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát xử lý nợ rủi ro. Phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT. NHCSXH tỉnh quan tâm đến củng cố, đào tạo chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát quy trình nghiệp vụ, quy chế làm việc, có đề xuất kiến nghị, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Cuối cùng, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị các hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp với NHCSXH cùng cấp để quản lý có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn theo chủ trương, chính sách và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng giám đốc NHCSXH. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn nhất là đối với những tổ đang xếp loại trung bình, yếu. Tăng cường kiểm tra giám sát, có giải pháp ngăn ngừa xâm tiêu chiếm dụng vốn của Nhà nước.

Tin và ảnh Trịnh Kim Hiền

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác