Yên Bái: 11.500 lượt khách hàng được vay vốn

16/08/2013
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2013 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp.
Đồng chí Tạ Văn Long (đứng) chủ trì phiên họp

Đồng chí Tạ Văn Long (đứng) chủ trì phiên họp

6 tháng đầu năm 2013, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tranh thủ nguồn vốn, tích cực huy động vốn tại địa phương, đôn đốc thu nợ, thu lãi và huy động tiết kiệm từ cộng đồng dân cư; kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Đến hết tháng 6/2013, tổng nguồn vốn đạt trên 1.504 tỷ đồng, đạt 96,4% kế hoạch năm. Tổng doanh số cho vay đạt 228,631 tỷ đồng với 11.553 khách hàng được vay vốn, đưa tổng dư nợ cho vay đạt trên 1.449, đạt 96,6% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt trên 689 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo trên 26 tỷ đồng, cho vay HSSV trên 207 tỷ đồng, vay giải quyết việc làm trên 65 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, NHCSXH tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo thu hồi nợ đến hạn, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn; củng cố và kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đề ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư tín dụng chính sách, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,5%; hoàn thành thu lãi vượt từ 8 - 10% so với kế hoạch…

Kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các thành viên cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác huy động vốn. NHCSXH tỉnh tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát nợ xấu để xử lý; củng cố kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu đề ra; nâng cao chất lượng bình xét cho vay hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng công khai minh bạch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức ủy thác vay vốn; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tổ chức hội làm uỷ thác; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, tín dụng mới để giúp người dân hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình…

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác