Hội Cựu chiến binh huyện Chơn Thành làm tốt công tác ủy thác vay vốn

15/08/2013
(VBSP News) Là một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể làm công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Hội CCB huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã xác định: Việc vay vốn và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ muốn đạt kết quả cao thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, hộ gia đình và các cấp hội, chi hội cơ sở; đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đó là trước đây thắng giặc nay không cam chịu đói nghèo.
Kinh doanh cây cảnh vừa có hiệu quả kinh tế, vừa hợp sức khỏe với nhiều CCB khi xuất ngũ về quê làm kinh tế

Kinh doanh cây cảnh vừa có hiệu quả kinh tế, vừa hợp sức khỏe với nhiều CCB khi xuất ngũ về quê làm kinh tế

Trong suốt 10 năm qua, Hội CCB huyện Chơn Thành đã tập trung chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn duy trì việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hội viên; từ đó, chủ động lập các dự án vay vốn theo hướng đầu tư thực hiện các chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện tại, dư nợ vay vốn ưu đãi của NHCSXH thông qua Hội CCB huyện Chơn Thành đạt hơn 26 tỷ đồng với 1.312 hộ vay, đã tạo cơ hội cho nhiều hội viên nghèo và cận nghèo có vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Chính từ đồng vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã góp phần giảm 26/38 hộ hội viên CCB nghèo và xóa được 32/36 hộ cận nghèo, giúp họ có công ăn việc làm ổn định.
Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay ưu đãi cũng được Hội CCB huyện Chơn Thành duy trì thường xuyên với nhiều hình thức, như: Kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất và phối hợp kiểm tra tăng cường trách nhiệm của cán bộ hội từ cơ sở đến huyện trong chỉ đạo; triển khai các nội dung của công tác uỷ thác và chương trình vay vốn tín dụng chính sách, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp không đúng như cho vay sai đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích… để từ đó có kế hoạch và biện pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa kịp thời. Đơn cử như vốn vay giải quyết việc làm do Hội CCB huyện quản lý đã tăng nhanh qua từng năm, đạt tỷ lệ 32% so với dư nợ của các hội, đoàn thể khác cùng địa bàn, tạo đà mở rộng phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Song song với đó, Hội CCB huyện Chơn Thành đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban thường vụ Hội CCB cấp xã, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đối với các gia đình hội viên vay vốn chính sách, đôn đốc các hộ trả nợ, nộp lãi đúng thời hạn, Chủ tịch Hội CCB huyện - bà Ngô Thị Thu Hiền cho biết: Hội CCB Chơn Thành là một trong những cấp hội làm tốt công tác uỷ thác cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH như tiến hành bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn việc sử dụng vay vốn đúng mục đích, phù hợp với năng lực sản xuất. Hội đã xây dựng mối liên kết với NHCSXH, với chính quyền thôn xã thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản liên tịch được ký kết, tập trung tuyên truyền có hiệu quả những chế độ, chính sách mới của Nhà nước về tín dụng ưu đãi. Hội CCB các cấp của huyện Chơn Thành cũng coi trọng công tác tổ chức, củng cố chất lượng hoạt động mạng lưới của Tổ tiết kiệm và vay vốn, coi đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình thực hiện công tác uỷ thác vay vốn tín dụng chính sách. Cụ thể, trong thời gian qua, hội đã chỉ đạo, hướng dẫn 9 xã, thị trấn thành lập được 40 Tổ tiết kiệm và vay vốn theo đúng quy định và tuyển chọn đội ngũ cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn; trong đó có 2/3 là hội viên CCB có kiến thức, nhiệt tình và trách nhiệm… làm tốt nhiệm vụ “cầu nối” giữa Hội CCB - NHCSXH và hộ nghèo trong việc sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đạt hiệu quả thiết thực.
Thực tế ở huyện Chơn Thành cho thấy phương thức cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có Hội CCB làm uỷ thác, không chỉ tiến hành công khai, minh bạch mà còn giảm được rủi ro, thất thoát vốn, phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng xã hội, của từng hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Tuy vậy, ở huyện miền núi này vẫn còn một số xã vùng sâu, vùng biên giới chưa thực hiện đầy đủ việc khảo sát, điều tra bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc xác nhận cho các đối tượng vay vốn ưu đãi ở một số cơ sở Hội CCB chính quyền còn thực hiện khác nhau, có nơi làm quá chặt chẽ, cứng nhắc, ngược lại có nơi lại lỏng lẻo, xác nhận sai nên tạo áp lực về nguồn vốn cho vay.
Để nâng cao hiệu quả công tác uỷ thác vay vốn ưu đãi của NHCSXH, Hội CCB huyện Chơn Thành có kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với cán bộ hội và hội viên được giao làm nhiệm vụ uỷ thác; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác tín dụng chính sách trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh Đông Dư

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác