Chắp cánh cho những ước mơ…

16/08/2013
(VBSP News) Gần 6 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã giúp cho hơn 28.000 lượt hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Chương trình đã khẳng định được tính ưu việt trong sự nghiệp chăm lo cho giáo dục đào tạo. Đây là chương trình chắp cánh những ước mơ...

Chap canh cho nhung...jpg

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Huy Phong - Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh cho biết: Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư cho giáo dục đào tạo. Quyết định này đã được chính quyền địa phương và người dân tại tỉnh Trà Vinh đồng tình hưởng ứng, chưa có chương trình tín dụng nào tạo được sự đồng thuận cao như Chương trình tín dụng HSSV, không chỉ từ phía NHCSXH mà các địa phương, hội, đoàn thể, các cơ sở đào tạo cũng tích cực tham gia để đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng được xu hướng xã hội hóa giáo dục và nguyện vọng của nhân dân.

Từ khâu quản lý, phân bổ nguồn vốn đến việc cho vay, kiểm tra giám sát, sử dụng vốn vay, trả nợ khi đến hạn… đều được quan tâm. Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đều khẳng định: Nếu không có chính sách này của Chính phủ thì con em không thể đến trường. Nhờ đó đến nay, mạng lưới hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh có trên 3.355 Tổ tiết kiệm và vay vốn, phủ kín tại các thôn, ấp trong toàn tỉnh cùng với 105 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Đây là yếu tố quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Chương trình tín dụng HSSV.

Phải khẳng định rằng chính sách tín dụng ưu đãi cho HSSV đã thực sự đi vào cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cơ hội học tập có chất lượng cao cho HSSV tỉnh Trà Vinh, do vậy, trách nhiệm hoàn trả vốn của đối tượng được hưởng lợi hiện nay cũng cần được phát huy. Nhờ thực hiện phương thức cho vay hộ gia đình HSSV thông qua việc ủy thác từng phần qua các tổ chức hội, đoàn thể nên đã tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí cho cả người vay và ngân hàng.

Việc xã hội hóa Chương trình tín dụng HSSV đã tạo được sự minh bạch trong thực hiện chính sách, giảm thiểu được rủi ro, phát huy được vai trò trách nhiệm của cả xã hội, của gia đình và của HSSV - người trực tiếp sử dụng vốn vay. Vì vậy, hộ vay vốn cần có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn thu nhập của gia đình để trả nợ khi đến hạn, trong đó, sử dụng nguồn thu nhập của HSSV sau khi ra trường và có việc làm là quan trọng.

Để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro, tăng nhanh vòng quay vốn giúp cho nhiều thế hệ HSSV nghèo, hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng, thì đòi hỏi nhiều cấp, ngành, nhiều tổ chức, hộ gia đình và HSSV, phải cùng có trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát sử dụng vốn vay và đặc biệt là trách nhiệm trả nợ tiền vay đầy đủ, đúng hạn như đã cam kết với NHCSXH. Chắc chắn rằng, việc thu hồi vốn Chương trình tín dụng HSSV sẽ được đảm bảo theo quy định.

Tính đến thời điểm này, Chương trình tín dụng HSSV vẫn là một trong những chương trình có dư nợ lớn của NHCSXH. Điều đó chứng tỏ NHCSXH luôn dành ưu tiên đặc biệt cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn với phương châm: “Không để HSSV nào phải bỏ học vì gặp khó khăn về tài chính”.

Mặt khác, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành, hội, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai nhiều biện pháp để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ giao dịch lưu động và Điểm giao dịch tại xã. Để Chương trình tín dụng HSSV được triển khai, thực hiện tốt, thật sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thì cần có sự chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp cùng với sự triển khai tích cực của các Sở, ban ngành liên quan và sự phối hợp của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thống kê số HSSV có nhu cầu vay vốn để tổng hợp trình Trung ương bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của HSSV; giải ngân kịp thời cho đối tượng vay vốn theo quy định; tổ chức tốt công tác thu nợ để tạo lập nguồn vốn cho vay quay vòng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho vay trong những năm tiếp theo.

Trường On

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác