Vốn vay chính sách - gắn kết cơ sở Đoàn với thanh niên

14/05/2015
(VBSP News) Bí thư BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn (ảnh) vừa có cuộc trao đổi với phóng viên VBSP News về công tác nhận, quản lý nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH được uỷ thác qua hệ thống Đoàn Thanh niên.

(Ảnh 2) Thực hiện ủy thác vốn vay Tạo gắn kết cơ sở Đoàn với thanh niên

Phóng viên: Là 1 trong 4 đơn vị nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn?, thưa đồng chí.

Trả lời: Nhận thức rõ tầm quan trọng của tín dụng ưu đãi, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH đã ký Chương trình liên tịch 283/VBLT về việc tổ chức thực hiện nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban Bí thư TW Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung công việc ủy thác với NHCSXH; chú trọng nâng cao dư nợ và chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm nhanh nợ quá hạn, đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm các đối tượng xâm tiêu, chiếm dụng vốn.

Hàng năm chúng tôi đã phối hợp với NHCSXH cùng cấp tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đã làm được, những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục yếu kém nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Đồng thời, các tổ chức Đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chương trình liên tịch, chú trọng công tác biểu dương, giới thiệu các gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay của đoàn viên thanh niên để nhân rộng.

Bên cạnh đó, TW Đoàn cũng chỉ đạo triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao công tác quản lý, kiểm tra giám sát cho cán bộ Đoàn cơ sở và nâng cao năng lực, trách nhiệm Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nhận ủy thác tại cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đoàn làm tốt công tác ủy thác và nâng cao chất lượng tín dụng.

Hoạt động Đoàn đã kết hợp lồng ghép các chương trình tập huấn giảm nghèo, chuyển giao tiến bộ KHKT giúp người sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp cho thanh niên nông thôn.

Phóng viên:Đồng chí đánh giá đôi nét về kết quả cho vay thông qua Đoàn Thanh niên?

Trả lời: Tính đến nay tổng dư nợ Đoàn Thanh niên quản lý gần 15.000 tỷ đồng với 23.259 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 779.038 hộ vay. Như vậy, nguồn vốn cho vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên trung bình mỗi năm tăng từ 1.500 đến gần 2.000 tỷ đồng. Nhiều tỉnh có dư nợ cao và tỷ lệ tăng trưởng cao như: Thanh Hóa, Lào Cai, Nghệ An, Hòa Bình, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh… Thông qua đó đã giúp hơn 364 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay với dư nợ hơn 6.635 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình tín dụng HSSV mang ý nghĩa nhân văn rất cao. Đến nay, đã có trên 125 nghìn HSSV là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn qua hoạt động ủy thác của Đoàn Thanh niên.

Các chương trình cho vay rất hiệu quả nên trong những năm gần đây tỷ lệ nợ quá hạn giảm nhanh. Cuối năm 2014 nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,45% tổng dư nợ nguồn vốn cho vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết nguồn vốn ưu đãi có ý nghĩa thế nào trong việc giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới ở các vùng, miền trong cả nước?

Trả lời: Bằng nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ thanh niên nghèo, cận nghèo đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo thêm việc làm cho gia đình, tăng thời gian lao động có ích của hộ lên 30 - 50%. Nhiều hộ có điều kiện đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.

Đặc biệt, nhiều hộ nghèo từ làm ăn nhỏ, lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, thu hút nhiều lao động và việc làm ổn định, không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác thoát nghèo.

Chẳng hạn như ở Tiền Giang, thông qua nguồn vốn ưu đãi, địa phương đã xây dựng được các phong trào giúp nhau làm ăn, duy trì mô hình góp vốn xoay vòng. Có mô hình xoay vòng được 387 triệu đồng, hỗ trợ 344 thanh niên tham gia phát triển kinh tế gia đình. Có thể kể đến một số mô hình hiệu quả như: nuôi cá lóc, ếch, gà, bò của xã Mỹ Tân, Tân Hưng, Mỹ Lợi B, Thiện Trí ở huyện Cái Bè.

Đồng vốn ưu đãi tạo nhiều cơ hội cho thanh niên lập nghiệp ngay chính tại quê hương

Đồng vốn ưu đãi tạo nhiều cơ hội cho thanh niên lập nghiệp ngay chính tại quê hương

Phóng viên: Ngoài hiệu quả kinh tế, tín dụng ưu đãi đóng góp gì cho phong trào thanh niên, thưa đồng chí?

Trả lời: BCH TW Đoàn khi thiết kế các phong trào cũng rất quan tâm đến nhu cầu tạo nghề nghiệp việc làm, đồng thời giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế và kênh tín dụng NHCSXH là kênh rất quan trọng. Có mấy điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, khi ủy thác vốn vay của NHCSXH, chúng tôi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên ở cơ sở. Thanh niên có nhu cầu vay vốn được Đoàn tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ. Do đó, nếu không có công tác ủy thác cho vay vốn ưu đãi thì rất khó tạo được sự gắn kết giữa cơ sở Đoàn với thanh niên, nhất là thanh niên ở địa bàn nông thôn.

Thứ hai, với cán bộ làm công tác Đoàn thì có đặc thù là luân chuyển sang các công tác khác khá nhanh, “đầu vào” cũng rất đa dạng (có người học chuyên ngành kinh tế, khoa học xã hội, có người lại đi lên từ phong trào). Do vậy, khi tham gia vào công tác nhận ủy thác vốn vay đã giúp cho các cán bộ Đoàn trau dồi thêm kiến thức, có kỹ năng, phương pháp làm việc liên quan đến hoạt động kinh tế, quản lý Nhà nước để hiểu thực tế hơn với các công việc sau này.

Thứ ba, về mặt phong trào. Nếu không có nguồn vốn của NHCSXH thì rất khó thúc đẩy tư duy đổi mới của thanh niên nông thôn, việc triển khai phong trào thi đua tuổi trẻ sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ gặp khó khăn.

Thứ tư, điểm được nữa của Đoàn Thanh niên là từ công tác ủy thác vốn ưu đãi, đã giúp cho việc nhìn nhận đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào thực chất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác Đoàn cấp tỉnh, thành hàng năm với 10 nhóm. Trong đó, với nhóm tiêu chí đánh giá phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội đồng hành với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp thì có một tiêu chí về tổng dư nợ và nợ quá hạn vốn vay NHCSXH.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những định hướng trong thời gian tới của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác là gì?

Trả lời: Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với NHCSXH đầu năm 2015, để nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện ủy thác, Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung ủy thác theo Văn bản thỏa thuận của các tổ chức hội, đoàn thể với NHCSXH về việc thực hiện cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác xác định đúng quyền lợi và nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, đầy đủ với NHCSXH…

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề xuất Chính phủ về mong muốn của thanh niên là có một chương trình cho vay thanh niên khởi nghiệp riêng, ngoài chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Vào tháng 3/2015, sau buổi làm việc với Ban Bí thư TW Đoàn, Thủ tướng Chính phủ kết luận: Giao các Bộ, ngành: KH&ĐT, Tài chính, NHNN và NHCSXH bàn bạc, cân đối nguồn vốn để có thể cho thanh niên vay học nghề, phát triển sản xuất. Mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều thanh niên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH.

Trần Giáp thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác