Trà Vinh với việc cho vay HSSV

03/12/2013
(VBSP News) Qua 6 năm thực hiện, NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã giúp cho hơn 28.000 lượt hộ HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí cho các em đến trường, thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ không để một HSSV nào vì khó khăn về tài chính phải bỏ học.
Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều HSSV trường Đại học Trà Vinh đã tốt nghiệp ra trường

Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều HSSV trường Đại học Trà Vinh đã tốt nghiệp ra trường

Chương trình tín dụng HSSV đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, xã hội hóa cao từ lúc triển khai, quản lý, phân bổ nguồn vốn đến cho vay, kiểm tra giám sát, sử dụng vốn, trả nợ khi đến hạn đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, đáp ứng được xu hướng xã hội hóa giáo dục và nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là con em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn rất đồng tình và khẳng định: nếu không có chương trình, con em họ không thể đến trường, theo đuổi ước mơ học tập, không có cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống trong tương lai.

Theo đánh giá của các ngành liên quan, chính quyền và người dân, không có chương trình tín dụng nào tạo được sự đồng thuận cao như Chương trình tín dụng HSSV, không chỉ từ phía NHCSXH mà các địa phương, hội, đoàn thể và cơ sở đào tạo cũng tích cực tham gia để vốn vay của chương trình đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thực tế đã chứng minh, thành công của chương trình là nhờ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các hội, đoàn thể tại địa phương.

Việc xã hội hóa chương trình đã tạo được sự minh bạch trong thực hiện chính sách, giảm thiểu được rủi ro, phát huy được vai trò trách nhiệm của cả xã hội, của gia đình và của HSSV người trực tiếp sử dụng vốn vay. Vì vậy, hộ vay vốn cần có ý thức trách nhiệm hơn trong tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn thu nhập từ gia đình để trả nợ khi đến hạn, trong đó nguồn thu nhập từ HSSV ra trường có việc làm là quan trọng. Cho đến thời điểm này, Chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh có dư nợ đạt 241,876 tỷ đồng, với hơn 14.610 hộ HSSV đang vay vốn.

Bài và ảnh Trường On

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác