Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo biên giới Lộc Ninh

01/08/2022
(VBSP News) UBND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.
binh phuoc

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78 vinh dự nhận khen thưởng

Từ khi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ra đời đã thực sự góp phần cùng với huyện Lộc Ninh tháo gỡ những khó khăn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, NHCSXH huyện cho vay được 73.352 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.163 tỷ đồng. Lộc Ninh đã triển khai phục vụ 17 chương trình với tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là 434.709 triệu đồng, 12.171 khách hàng đang vay vốn, tăng gấp 19 lần so với thời điểm Phòng giao dịch NHCSXH huyện mới đi vào hoạt động.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên toàn huyện; qua đó giúp cho 14.941 lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; 7.878 HSSV khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 28.812 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 671 ngôi nhà cho hộ nghèo…
Giai đoạn tới, NHCSXH huyện Lộc Ninh phấn đấu mức tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân hàng năm từ 8% trở lên; tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt trên 98%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đức Phong

Các tin bài khác