Huyện Thanh Bình tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách

28/07/2022
(VBSP News) UBND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
thanh binh

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ, từ 3 chương trình cho vay, đến nay NHCSXH huyện Thanh Bình đã triển khai 11 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 349,1 tỷ đồng, tăng hơn 335,7 tỷ đồng, gấp 26,05 lần so với khi thành lập, tăng trưởng bình quân là hơn 17,6 tỷ đồng/năm, với 14.634 hộ vay vốn. Doanh số cho vay trong 20 năm qua đạt hơn 627,2 tỷ đồng, giúp cho 18.744 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
Qua đó, giúp cho trên 16.802 lượt hộ thoát nghèo; tạo việc làm mới cho hơn 2.602 lao động, 562 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ cho 3.548 HSSV được vay vốn học tập; xây mới và cải tạo 22.386 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hơn 6.170 hộ nghèo được vay vốn để xây dựng nhà ở,… Thông qua mạng lưới 13 Điểm giao dịch tại các xã - thị trấn và được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội, cùng với 297 Tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH huyện Thanh Bình càng thuận lợi hơn khi đưa nguồn vốn về với người nghèo.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện Thanh Bình đã quan tâm, chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Năm 2016, nguồn vốn ủy thác là hơn 5 tỷ đồng, đến 30/6/2022, đã nâng lên gần 11,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 30%/năm so với từ khi có Chỉ thị số 40. Kết quả đó cho thấy hiệu quả của việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt nhiều gia đình khởi nghiệp thành công, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tại Hội nghị đã có 2 tập thể, 6 cá nhân được Tổng giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen; 10 tập thể và 20 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ.

Kim Thủy

Các tin bài khác