Huyện Tân Châu tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng ưu đãi

05/07/2022
(VBSP News) UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
tan chau

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Tân Châu vinh dự được UBND huyện tặng Giấy khen

Theo báo cáo NHCSXH huyện Tân Châu, tổng nguồn vốn đến hết tháng 5/2022 đạt 429 tỷ đồng, tăng 41 lần so với ngày đầu thành lập. NHCSXH huyện Tân Châu đã giải ngân cho vay được 9.128 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với tổng số tiền đạt 271 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thoát nghèo, thoát cận nghèo cho hơn 4.000 hộ, cải thiện đời sống cho trên 12.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ nguồn vốn tạo việc làm cho gần 8.000 lượt lao động với tổng số tiền là 86 tỷ đồng; cho vay trên 8.000 lượt hộ vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn, khách hàng vay vốn với số tiền là 96 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 8.500 HSSV theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; hỗ trợ vốn xây dựng được trên 19.800 công trình nước sạch và hơn 19.800 công trình vệ sinh với tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng; cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được trên 7.000 lượt hộ vay vốn với số tiền là 248 tỷ đồng; cho vay xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện với tổng số tiền 7.485 triệu đồng…
Dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ 20 năm qua.

Chí Thành

Các tin bài khác