Gần 14 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác huyện Lấp Vò được vay vốn ưu đãi

26/07/2022
(VBSP News) UBND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
dong thap2

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lấp Vò được thành lập vào năm 2003, ban đầu chỉ triển khai 1 chương trình tín dụng là cho vay giải quyết việc làm với dư nợ khoảng 3 tỷ đồng. Trải qua 20 năm hoạt động, đến nay, đơn vị đã triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay với các đối tượng thụ hưởng khác nhau, tổng dư nợ đạt hơn 374 tỷ đồng, gần 14 ngàn hộ vay vốn thông qua 294 Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng gấp 95 lần so với năm 2003. Nợ quá hạn và nợ khoanh khoảng 3,1 tỷ đồng, chiếm 0,85% trên tổng dư nợ…
20 năm qua, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn huyện Lấp Vò đạt nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Điều này đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Thời gian tới, NHCSXH huyện Lấp Vò sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH huyện để đạt, vượt chỉ tiêu do Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp giao; phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện đều được vay vốn; tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 8%/năm; tỷ lệ nợ quá hạn giảm bằng bình quân chung toàn tỉnh; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu có 85% tổ xếp loại Tốt trở lên, không có tổ xếp loại Yếu; thu lãi đạt 100% lãi phải thu và thu giảm dần lãi tồn đọng.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò Trương Thị Diệp, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cho biết: Để thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng đề ra, địa phương sẽ chỉ đạo các ngành liên quan và NHCSXH huyện tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện; chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên người lao động và mọi tầng lớp nhân dân…
Nhân dịp này, có 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò khen thưởng.

Khánh Phan

Các tin bài khác