Huyện biên giới Hồng Ngự - 20 năm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

16/07/2022
(VBSP News) UBND huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.
image001

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Huỳnh Văn Tài phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hồng Ngự là huyện biên giới, giáp với nước bạn Campuchia, nằm ở phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong suốt 20 năm qua, NHCSXH huyện Hồng Ngự đã luôn tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ để truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH huyện Hồng Ngự đã tập trung mọi nguồn lực tín dụng, hỗ trợ cho hơn 60.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 994,7 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 29,8%. Trong giai đoạn 2002 - 2021 có trên 12.876 hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 2,36%.

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động do NHCSXH huyện Hồng Ngự quản lý đạt 442 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng (gấp 25,71 lần so với năm 2003). Cùng với đó, hoạt động các Điểm giao dịch xã đã có mặt tại 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm, tổ chức kiểm tra, giám sát và giải ngân nguồn vốn vay; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Huỳnh Văn Tài, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả NHCSXH huyện đạt được trong suốt 20 năm qua. Từ đó, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển đi lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức để người dân hiểu và thực hiện đúng.

image002

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện Hồng Ngự cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm qua triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Nam Linh

Các tin bài khác