Sóc Trăng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

21/04/2022
(VBSP News) Ngày 20/4, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2018 - 2021. Tới dự hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, Hồ Thị Cẩm Đào; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khởi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam; các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lãnh đạo 4 tổ chức chính trị - xã hội, cùng đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh Sóc Trăng.
tin-dung-soc-trang-20042022-01

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu Hội nghị

Báo cáo hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Trần Duy Đông cho biết: Từ tháng 9.2018, chi nhánh đã thành lập Ban chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh. Qua hơn 3 năm triển khai đồng bộ Đề án củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đến ngày 31.3.2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 4.038 tỷ đồng, tăng hơn 54,4 tỷ đồng so với ngày 30.9.2018, thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án. Doanh số cho vay đạt trên 3.509 tỷ đồng, với 122.474 khách hàng được vay vốn, mức cho vay bình quân 31 triệu đồng/hộ. Doanh số thu nợ trên 2.656 tỷ đồng, chiếm 75,7% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 4.015 tỷ đồng, tăng 776.644 triệu đồng (+24%) so với ngày 30.9.2018, với 148.418 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân là 27,1 triệu đồng/hộ… Chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh đạt 76,83 điểm, xếp loại Khá.

tin-dung-soc-trang-20042022-02

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều tham luận, báo cáo đóng góp ý kiến, thảo luận, kiến nghị của các Ban đại diện HĐQT, NHCSXH các địa phương và các hội, đoàn thể cấp tỉnh với lãnh đạo các cấp xoay quanh các vấn đề như: xem xét điều chỉnh tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn; nghiên cứu trình Chính phủ thực hiện một số chương trình cho vay mới, đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân hiện nay; hỗ trợ vốn vay phù hợp với địa bàn, ngành nghề, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn…

210026-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-soc-trang

Quang cảnh Hội nghị nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Vương Quốc Nam nhận định, trong thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp Trung ương; sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị cơ sở. Qua đó, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm ngày 31.3.2022 chỉ còn 2,16%, giảm 2,41% so với thời điểm ngày 30.9.2021. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đề nghị thời gian tới, chi nhánh NHCSXH cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ đúng đối tượng, có hiệu quả và quản lý tốt nguồn vốn.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Giám đốc đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng cho địa phương, tập trung cho những đơn vị còn yếu. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo chuyển vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; vốn cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại những xã ra khỏi vùng khó khăn và những hộ chuyển đổi ngành nghề do tình trạng hạn hán xâm nhập mặn.

Anh NHCSXH (3)(1)

Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phối hợp với MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục tổ chức các đợt phát động tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo” gắn với  “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình nhanh chóng, kịp thời.
Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng và NHCSXH tỉnh, huyện cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền, kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng…
* Nhân dịp này, Công đoàn NHCSXH cũng đã trao tặng cho tỉnh Sóc Trăng 500 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Anh NHCSXH (4)(1) (1)

Công đoàn NHCSXH trao tặng cho tỉnh Sóc Trăng 500 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết

PV

Các tin bài khác