Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách tại Bạc Liêu

19/04/2022
(VBSP News) Sáng 19.4, tại TP Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với NHCSXH tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam; Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều; Lãnh đạo 4 tổ chức chính trị - xã hội, cùng đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh Bạc Liêu.
Doan chu tich

Hội nghị diễn ra có sự tham dự của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện tốt 16 chương trình tín dụng, có tổng nguồn vốn đạt trên 2.376 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 2.370 tỷ đồng, với 88.414 khách hàng vay, dư nợ bình quân đạt 26,8 triệu đồng/khách hàng.
Nguồn vốn chính sách đã giúp trên 43 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn đầu tư SXKD với tổng số tiền là 1.186 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm gần 8 nghìn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 4,3% (cuối năm 2018) giảm xuống còn 0,37% vào cuối năm 2021; giảm gần 8.200 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,58% (cuối năm 2018) xuống còn 1,45% vào cuối năm 2021.
Toàn tỉnh Bạc Liêu cũng đã có gần 11 nghìn lao động được vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền 317 tỷ đồng; trên 10.300 hộ SXKD vùng khó khăn vay vốn để làm ăn với tổng số tiền trên 326 tỷ đồng; trên 28.400 công trình nước sạch và cầu vệ sinh ở khu vực nông thôn đã được xây dựng từ 256 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH; trên 1.800 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải một phần chi phí sinh hoạt và học tập; 488 hộ nghèo vay trên 12 tỷ đồng để xây nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…
Những kết quả đó cho thấy hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng thời, huy động được lực lượng đông đảo với hàng chục nghìn người cùng tổ chức thực hiện. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu từng bước thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng.

TGĐ

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao việc thực hiện Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Bạc Liêu thời gian qua. Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo NHCSXH tỉnh khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng Giám đốc đề nghị tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường thêm nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn có nhu cầu vay vốn, tạo sinh kế để họ từng bước phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp đã chia sẻ những kết quả, thành tựu đạt được về việc thực hiện Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời, đề ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, thách thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Chu tich tinh Bac Lieu

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết: Bạc Liêu vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ quá hạn cao, tỉnh sẽ quan tâm và bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH cho vay các đối tượng trên địa bàn. Ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát đối tượng vay vốn để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng và thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tỉnh cần chủ động thực hiện và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, nhất là cấp xã thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm, các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo tiền đề mở rộng tín dụng bền vững.

Quốc Thắng

Các tin bài khác