Tín dụng chính sách xã hội - Điểm sáng 20 năm qua tại TP Sóc Trăng

13/07/2022
(VBSP News) UBND TP Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố.
1A

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Trên địa bàn TP Sóc Trăng, mô hình của NHCSXH hiện nay gồm bộ máy quản trị là Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và bộ máy điều hành tác nghiệp là Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng chi nhánh NHCSXH tỉnh trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, với dư nợ nhận bàn giao trên 13 tỷ đồng ngày đầu thành lập, đến nay qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, TP Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH, với 13 chương trình tín dụng chính sách cho vay được 46.723 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay trên 790 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 521 tỷ đồng, tổng dư nợ đến ngày 30/6/2022 đạt trên 273,7 tỷ đồng với 8.650 khách hàng đang vay vốn, dư nợ bình quân là 32 triệu đồng/khách hàng, tăng 28,82 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 29 triệu đồng/hộ, tăng 26,7 triệu đồng/hộ so với khi thành lập…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Dương Thị Ngọc Diễm cho rằng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn TP Sóc Trăng được Tổng Giám đốc NHCSXH và Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng tặng Giấy khen.

Clip tín dụng chính sách xã hội giúp người nghèo thành phố Sóc Trăng vượt khó

CTV

Các tin bài khác