Mèo Vạc sau 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP (HGTV - 09.7.2022)