Tín dụng chính sách 20 năm đồng hành cùng người dân huyện Kế Sách (Sóc Trăng) (STV - 5.7.2022)