Hành trình 20 năm đồng hành cùng người nghèo TP Hồng Ngự

21/07/2022
(VBSP News) UBND TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
hong ngu

Quang cảnh Hội nghị

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP Hồng Ngự đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội.
Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, NHCSXH TP Hồng Ngự đã triển khai thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến ngày 30/06/2022 đạt 286 tỷ đồng và 9.125 khách hàng đang vay vốn.
Nhờ đồng vốn tín dụng chính sách, trong 20 năm qua, hàng nghìn hộ gia đình vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống, 3.673 hộ đã thoát nghèo, 28.572 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện được cuộc sống; tạo việc làm mới cho 31.280 lao động tại chỗ; hỗ trợ cho 1.278 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để chi phí học tập, xây dựng và sửa chữa 8.883 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 2.776 hộ nghèo được vay vốn để xây nhà mới,…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hoa ghi nhận và biểu dương những thành tích trong 20 năm qua. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục quan tâm tập trung nguồn lực nhất là nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

khen thuong

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Nhân dịp này, UBND TP Hồng Ngự đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm qua thực hiện phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính Phủ.

Bích Hạnh

Các tin bài khác