Đồng Tháp tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

26/07/2022
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn.
dong thap 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu lưu ý một số vấn đề tại phiên họp

Theo báo cáo, đến hết quý II/2022, tổng nguồn vốn đạt 4.216 tỷ đồng, tăng hơn 466 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 12,44%. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 4.207 tỷ đồng với 148.417 khách hàng còn dư nợ, tăng gần 464 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 12,39% và đạt 98,29% kế hoạch; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,89% trên tổng dư nợ. Vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã giúp cho 1.643 hộ nghèo, 2.350 hộ cận nghèo, 8.139 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thu hút và tạo việc làm cho 5.437 lao động; xây dựng 12.005 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ 852 hộ gia đình trang trải chi phí học tập cho HSSV,…
Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện cũng đã nêu ra những khó khăn trong công tác thực hiện tín dụng chính sách từ đầu năm 2022 như một số chương trình tín dụng có dư nợ giảm, nhóm nợ có nguy cơ khó thu hồi, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2020 và 2021 gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19,…

dong thap 5

Quang cảnh phiên họp

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2022. Đề nghị các thành viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh và các Phòng giao dịch cấp huyện phải tăng cường công tác phối hợp để rà soát, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thuỳ Linh

Các tin bài khác