Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, NHCSXH sôi nổi thi đua yêu nước

11/06/2015
(VBSP News) 67 năm trôi qua, lời kêu gọi ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang vọng mãi, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho người người thi đua, ngành ngành thi đua phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước tháng 12/1966 Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước tháng 12/1966
                                                                                                                                         Ảnh: Tư liệu TTXVN

Cách đây 67 năm, để động viên mọi lực lượng tham gia đường lối “Kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trước quốc dân, đồng bào. Người đã chỉ rõ mục đích của thi đua ái quốc là “diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ra sức hoàn thành nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu nước trở thành vấn đề có ý nghĩa quan trọng, Đảng và Nhà nước đã chính thức lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “công việc hàng ngày”. Bất cứ công việc gì ích nước, lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Thi đua ở mọi công việc, mọi lĩnh vực trong lao động sản xuất, cũng như trong đời sống xã hội và cần được tổ chức thành các phong trào thường xuyên, liên tục. Người còn chỉ rõ, thi đua phải có mục đích, mục tiêu, phải có kế hoạch cụ thể, phải có sự lãnh đạo đúng và phải thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời.

Tư tưởng thi đua yêu nước và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, tổ chức vận động phong trào thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được vận dụng trong suốt hai cuộc kháng chiến cũng như 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đưa cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, trở thành động lực, bồi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước. Qua các phong trào thi đua, lòng yêu nước đã được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, lao động, học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua.

67 năm qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển, mỗi một thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến.

Tại NHCSXH, một tổ chức tín dụng Nhà nước đặc thù hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tuy ra đời muộn, song do thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, trong những năm qua đã rất quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng, coi công tác thi đua khen thưởng là một trong những giải pháp quan trọng trong chỉ đạo điều hành, tạo động lực cho cán bộ, viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đặc biệt, trên lộ trình phát triển bền vững NHCSXH, toàn hệ thống đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và phù hợp, tạo chuyển biến mới cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng làm nên những thành tựu to lớn của NHCSXH. Nhiều phong trào thi đua đã thành công xuất sắc, tiêu biểu là tích cực tăng trưởng dư nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; tăng cường, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nhiệt tình chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ hiện đại vào nghiệp vụ ngân hàng,… Rất nhiều phong trào thi đua từ Hội sở chính đến các đơn vị tác nghiệp chuyên môn mang lại kết quả đáng mừng, tạo thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ phong trào thi đua yêu nước, NHCSXH vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là sự ghi nhận thành quả lớn lao qua chặng đường sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, nói lên tinh thần yêu nước của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức NHCSXH. Đặc biệt, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của NHCSXH đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ, luôn là đơn vị đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành ngân hàng Việt Nam.

Những năm qua, cán bộ, viên chức trong hệ thống NHCSXH đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Những năm qua, cán bộ, viên chức trong hệ thống NHCSXH đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, toàn hệ thống NHCSXH đã và đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH lần thứ III, công tác thi đua khen thưởng ngày càng được đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với công tác khen thưởng và tuyên truyền, tôn vinh nhân rộng các điển hình tiên tiến; có những biện pháp đồng bộ, khả thi tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công tác Thi đua - Khen thưởng; chủ động, dân chủ, công khai, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, khắc phục những hạn chế trong bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng trong tình hình mới của đất nước.

Uyên Khanh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác