Lãi suất cho vay hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách cũng được giảm từ ngày 05/6/2015

04/06/2015
(VBSP News) Như tin đã đưa, ngày 01/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số chương trình tín dụng chính sách. Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và cho vay đối với HSSV giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); lãi suất cho vay NS&VSMTNT, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 0,8%/tháng xuống còn 0,75% (9,0%/năm).
Lãi suất cho vay mới đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách sẽ được NHCSXH áp dụng từ ngày 05/6/2015 Ảnh: Thường Tín

Lãi suất cho vay mới đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách sẽ được NHCSXH áp dụng từ ngày 05/6/2015
                                                                                                                              Ảnh: Thường Tín

Tổng Giám đốc NHCSXH cũng vừa ban hành văn bản về việc thực hiện lãi suất cho vay hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách. Theo đó:

- Lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo chương trình cho vay hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ. Như vậy, lãi suất cho vay hộ cận nghèo sẽ giảm từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm).

- Lãi suất cho vay hộ nghèo tại huyện nghèo 30a giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm).

- Lãi suất cho vay người lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động (theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đối với hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm); đối với khách hàng còn lại giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (tức 6,6%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án Lâm nghiệp giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật: Cho vay quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục vụ cho người khuyết tật làm chủ” (Nippon) giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sau cai nghiện ma túy giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án RIDP giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm).

- Lãi suất cho vay thương nhân vùng khó khăn giảm từ 0,8%/tháng xuống còn 0,75%/tháng (9,0%/năm).

- Lãi suất cho vay hộ nghèo theo chuẩn địa phương được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương từ 0,72%/tháng xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm).

- Lãi suất cho vay hộ cận nghèo theo chuẩn địa phương được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương từ 0,864%/tháng xuống còn 0,792%/tháng (9,504%/năm).

Các mức lãi suất cho vay trên được áp dụng đối với các khoản cho vay mới (kể cả cho vay lưu vụ) kể từ ngày 05/6/2015.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác