Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự tại NHCSXH

21/05/2015
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại NHCSXH.

Cụ thể, tại Quyết định số 678/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác