Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ Quý I/2015

13/04/2015
(VBSP News) Ngày 13/4/2015, tại Hà Nội, HĐQT NHCSXH đã họp phiên thường kỳ Quý I/2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH TW Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp

Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có các Uỷ viên HĐQT, Ban Chuyên gia tư vấn, Ban Tổng giám đốc, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH trong quý I/2015

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH trong quý I/2015

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động Quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ Quý II/2015.

Bám sát Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Chỉ thị của Thống đốc NHNN về điều hành chính sách tiền tệ và Nghị quyết HĐQT NHCSXH, trong Quý I/2015, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động đủ nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; củng cố, nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; đồng thời, tích cực tham mưu cho các Bộ, ngành ở TW, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đến 31/3/2015, tổng nguồn vốn đạt 136.167 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 131.488 tỷ đồng, tăng 2.032 tỷ đồng so với 31/12/2014 (+1,6%), hoàn thành 27% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong 3 tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay đạt 8.567 tỷ đồng, với gần 400 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay cho vay hộ nghèo (1.930 tỷ đồng), hộ cận nghèo (2.885 tỷ đồng), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (1.457 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn (997 tỷ đồng) và cho vay HSSV (864 tỷ đồng).

Chất lượng tín dụng tiếp tục được quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao. Sau Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng khu vực Tây Nam Bộ và đặc biệt sau khi Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hộ; cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách từ TW đến cơ sở.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền, kế toán tài chính, kiểm tra kiểm soát nội bộ, quản lý vận hành dự án hiện đại hóa, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách mới, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính… được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt, góp phần vào kết quả hoạt động chung.

Báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2015 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2015 do Tổng giám đốc NHCSXH trình bày đã được các Ủy viên Hội đồng quản trị thống nhất cao, đưa vào Nghị quyết làm cơ sở cho công tác điều hành trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH TW Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Ban điều hành; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ viên chức toàn hệ thống, ngay từ đầu năm đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung huy động nguồn vốn lớn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo khả năng thanh khoản, duy trì ổn định các mặt hoạt động. Tuy nhiên, đối với việc thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng ở một số cấp ủy, địa phương đã có chuyển biến nhưng chưa mạnh, chưa đều, đòi hỏi NHCSXH cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu.

Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH nhấn mạnh: NHCSXH cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết Hội đồng quản trị, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành có liên quan, tính toán kỹ khả năng huy động nguồn lực để tham mưu, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xem xét, nâng mức tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2015 lên 10%; theo dõi sát sao diễn biến thị trường, tích cực phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn cho mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng; rà soát, tính toán cho phù hợp lãi suất một số chương trình tín dụng; đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện tốt việc bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; tích cực tham mưu cho chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, dành một phần ngân sách bổ sung nguồn vốn để NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các thiếu sót, tồn tại, chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác