Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ

15/01/2015
(VBSP News) Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, ngày 15/1/2015, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH đã họp phiên thường kỳ quý IV/2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH TW Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH
chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có các Ủy viên HĐQT, thành viên Ban chuyên gia tư vấn HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. 

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 136.750 tỷ đồng, tăng 7.540 tỷ đồng (tăng 5,8%) so với  31/12/2013. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 129.456 tỷ đồng, tăng 7.757 tỷ đồng (tăng 6,4%) so với 31/12/2013, với trên 6.893 nghìn khách hàng còn dư nợ; trong đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 7.121 tỷ đồng (tăng 6,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Về chất lượng tín dụng, đến 31/12/2014, nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH chiếm 0,88% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,41%, giảm so với năm 2013 là 428 tỷ đồng. Trong năm 2014, NHCSXH đã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, đối với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong khu vực thực hiện cơ bản thành công Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đảm bảo các chỉ tiêu theo tiến độ Đề án xây dựng.

Doanh số cho vay năm 2014 đạt 39.654 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, tạo điều kiện cho trên 2,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 162 nghìn lao động, trên 660 nghìn lượt HSSV được vay vốn đi học; xây dựng trên 1.140 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, trên 8.000 căn nhà vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 6%.

Tòan hệ thống tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN, Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực, toàn diện trên các tất cả các mặt hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tín dụng do NHCSXH thực hiện được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng và hiệu quả các chủ trương chính sách các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo và tạo việc làm phát triển nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chương trình thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 cũng nhận định: Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một phần vốn cho hộ nghèo, đã tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những “Điểm sáng” trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Kết quả mà NHCSXH đạt được trong năm 2014 là nhờ tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp. Kết quả đó là thành quả của của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời, ghi nhận sự trưởng thành lớn mạnh của NHCSXH sau 12 năm hoạt động. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của NHCSXH là thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao 6,5%, tương đương 7.600 tỷ đồng; trong đó, tập trung ưu tiên cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay vùng khó khăn… và các chính sách tín dụng mới ban hành; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển đến năm 2020; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát; đẩy mạnh công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền…

Tại phiên họp, HĐQT cũng đã nhất trí thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do đồng chí Lê Ngọc Bảo, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH trình bày.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH nhấn mạnh: Với nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2015, NHCSXH cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm huy động đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách; chủ động tham mưu cho các Bộ, ban, ngành và cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong những năm qua đã được toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Hướng tới phát triển bền vững NHCSXH trong giai đoạn tới, công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cần được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa để nhiều đối tượng chính sách được biết, tiếp cận đầy đủ các chương trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban điều hành NHCSXH cùng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác