Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ

16/10/2014
(VBSP News) Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014, sáng nay (16/10/2014), HĐQT NHCSXH đã họp thường kỳ, quý III/2014 dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH

Dự phiên họp còn có các Uỷ viên HĐQT, Ban Chuyên gia tư vấn, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Tại phiên họp, thay mặt Ban điều hành, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng báo cáo trước HĐQT về kết quả hoạt động 9 tháng qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 của NHCSXH

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng báo cáo trước HĐQT về kết quả hoạt động 9 tháng qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 của NHCSXH

Theo đó, để đáp ứng kịp thời vốn giải ngân cho các chương trình tín dụng, NHCSXH đã tích cực triển khai các giải pháp huy động vốn và đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 30/9/2014, tổng nguồn vốn đạt 136.163 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm 2013; tổng dư nợ đạt 126.523 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2013, với gần 1.559 nghìn lượt khách hàng được vay vốn; trong đó, tăng trưởng dư nợ chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.674 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm. Tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ cận nghèo tăng 8.299 tỷ đồng; NS&VSMTNT tăng 2.338 tỷ đồng và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tăng 526 tỷ đồng.

Chín tháng qua, chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống được tập trung củng cố, nâng cao, nhờ đó, nợ quá hạn giảm rõ rệt, chỉ chiếm 0,52% tổng dư nợ.

Trong 9 tháng 2014, toàn hệ thống đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN và HĐQT NHCSXH tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm. Hoạt động của NHCSXH đã được Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng như các cơ quan tham mưu cho Đảng như Ban Kinh tế Trung ương biểu dương và đánh giá cao. Gần đây, NHCSXH cũng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương - đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị thời gian tới.

Hướng tới sự phát triển bền vững trong những năm tới, vừa qua, NHCSXH đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững NHCSXH góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý hoạch định chính sách. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến hiện đại hóa tin học, thi đua khen thưởng, đối ngoại, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, đào tạo, thông tin tuyên truyền… và các hoạt động khác của NHCSXH đều được quan tâm và đạt được kết quả tốt.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu

Đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy, hiện là Uỷ viên HĐQT NHCSXH, khẳng định: “Qua kiểm tra, giám sát tại cơ sở, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc chuyển tải vốn chính sách đến với người dân; đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Điển hình, có những huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi lên tới trên 90%, bà con có vốn trong tay đã đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, thay đổi hẳn cách thức làm ăn, tự chủ và vươn lên thoát nghèo vững chắc”.  

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn tham gia ý kiến

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn tham gia ý kiến

Từ góc độ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay vốn ưu đãi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Uỷ viên HĐQT NHCSXH Lại Xuân Môn, cho biết: Việc triển khai tín dụng chính sách tại địa phương đã huy động được các tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền các cấp tham gia, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn, tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương.

Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam

Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam

Đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam kiêm Uỷ viên HĐQT NHCSXH, cho biết thêm: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong khi tăng trưởng sản xuất nông nghiệp 9 tháng qua là 3,43%, qua kiểm tra tại các xã xây dựng nông thôn mới, thì có tới 34% số xã đã đạt tiêu chí về giảm nghèo.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nhất trí và thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2014; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm do Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo, trình bày.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua đã khẳng định các giải pháp chỉ đạo điều hành là hết sức trọng tâm và đúng hướng; đồng thời khẳng định sự đoàn kết thống nhất và cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể trong những tháng cuối năm 2014, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng, nêu rõ, trên tinh thần nỗ lực để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các đơn vị trong hệ thống cần tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn và nợ quá hạn, từ đó tạo nguồn vốn quay vòng, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi được kịp thời. Để nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ.

Về báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, NHCSXH trình Thủ tướng Chính phủ cho phép nhân rộng, triển khai trên toàn quốc; đồng thời báo cáo NHNN trình Chính phủ sớm ban hành cơ chế cho vay đối với hộ mới thoát nghèo nhằm góp phần giảm nghèo bền vững.

Toàn cảnh phiên họp HĐQT quý III/2014

Toàn cảnh phiên họp HĐQT quý III/2014

Phát biểu kết luận phiên họp, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH, nhấn mạnh: 9 tháng qua, hoạt động của NHCSXH ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực trong các mặt. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, Chủ tịch yêu cầu hệ thống tiếp tục tập trung rà soát, triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm, bảo đảm tăng trưởng dư nợ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Liên quan đến kiến nghị về cho vay khu vực nông thôn, thực tế cho thấy đối tượng cần hỗ trợ cũng như chính sách tại khu vực nông thôn hết sức đa dạng, tuy nhiên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH, Chủ tịch yêu cầu cần xác định đúng đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở nông thôn để tập trung thực hiện cho vay hiệu quả, tránh dàn trải.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐQT lưu ý cần phải đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới, có cách làm hiệu quả hơn đối với công tác tuyên truyền tín dụng chính sách để các cấp, các ngành ở Trung ương, địa phương và người dân hiểu đúng, đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; qua đó, tạo nhiều cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách hiệu quả. 

Tin và ảnh Trang Ngọc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác