Ban Kinh tế Trung ương và NHCSXH phối hợp công tác

25/09/2014
(VBSP News) Chiều 25/9/2014, Ban Kinh tế Trung ương và NHCSXH đã ký Chương trình phối hợp công tác. Tham dự Lễ ký có đồng chí Đinh Văn Cương và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Về phía NHCSXH có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; Lê Ngọc Bảo, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các Ban CMNV tại Hội sở chính NHCSXH.
Đồng chí Đinh Văn Cương (phải), Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đồng chí Dương Quyết Thắng (trái) - Tổng Giám đốc NHCSXH trao đổi nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan

Đồng chí Đinh Văn Cương (phải), Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
cùng đồng chí Dương Quyết Thắng (trái) - Tổng Giám đốc NHCSXH trao đổi nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan

Theo Chương trình phối hợp công tác đã được hai bên thông qua, hai cơ quan sẽ nghiên cứu các vấn đề về tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai thực hiện (gọi là tín dụng chính sách) trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Hai bên cũng tổ chức tổng kết, sơ kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng chính sách, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn và giải pháp phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Ban Kinh tế Trung ương và NHCSXH cùng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các Đề án, Chương trình, Dự án lớn thuộc lĩnh vực tín dụng chính sách. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, Diễn đàn thuộc lĩnh vực tín dụng chính sách.

Cũng theo hợp tác này, Ban Kinh tế Trung ương phân công Vụ Xã hội, NHCSXH phân công Ban Kế hoạch nguồn vốn làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp.

Hai cơ quan cũng thỏa thuận, Quý I hàng năm, Lãnh đạo hai bên họp liên tịch đánh giá kết quả phối hợp của năm trước và xác định nội dung, chương trình phối hợp của năm thực hiện. Khi phát sinh nhiệm vụ đột xuất, Lãnh đạo hai bên tổ chức cuộc họp để trao đổi, thống nhất và phối hợp thực hiện. Trong quá trình phối hợp nếu có vướng mắc phát sinh thì cán bộ được phân công làm đầu mối phải báo cáo Lãnh đạo hai bên xin ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, qua Chương trình phối kết hợp công tác này, trong thực tiễn hoạt động của NHCSXH có những đề xuất, kiến nghị gì sẽ trao đổi với Ban Kinh tế Trung ương. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chính sách tín dụng và hoạt động của NHCSXH được hoàn thiện hơn.

Sau khi khái quát sơ lược về hoạt động của NHCSXH, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc cho biết, sự kiện ký kết này có ý nghĩa rất quan trọng để trong quá trình hoạt động, NHCSXH sẽ có những báo cáo, trao đổi với Ban Kinh tế Trung ương, qua đó cùng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH tốt hơn trong thời gian tới.

Tin và ảnh PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác