Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng dự Lễ bế giảng Khóa đào tạo cho cán bộ lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh và tương đương

22/09/2014
(VBSP News) Ngày 21/9/2014, tại TP. Việt Trì (Phú Thọ), Trung tâm Đào tạo NHCSXH đã tổ chức Lễ bế giảng Khóa đào tạo cho cán bộ lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh và tương đương. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đã tới dự Lễ bế giảng.
Tổng Giám đốc phát biểu tại Lễ bế giảng Khóa đào tạo

Tổng Giám đốc phát biểu tại Lễ bế giảng Khóa đào tạo

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 08/9 đến ngày 21/9, sau thời gian được đào tạo các học viên đã nắm bắt và tiếp thu đầy đủ kiến thức, kỹ năng về giao tiếp ứng xử, kỹ năng lãnh đạo quản lý, thuyết trình, quản trị nhân sự, đặc biệt là các nội dung trong Chiến lược phát triển đến năm 2020 của NHCSXH, đồng thời các học viên được đi thực tế tại cơ sở để học tập kinh nghiệm, qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và chi nhánh các tỉnh, thành phố thuộc hệ thống NHCSXH.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Khóa đào tạo, đồng chí đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên và yêu cầu các học viên áp dụng những kiến thức vào thực tế hoạt động của đơn vị, đồng thời chuyển tải cho cán bộ tại đơn vị do mình quản lý các nội dung, kiến thức được đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu Chiến lược phát triển của NHCSXH.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH Trần Hữu Ý báo cáo kết quả Khóa đào tạo

Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH Trần Hữu Ý báo cáo kết quả Khóa đào tạo

Thay mặt Ban quản lý Khóa đào tạo, đồng chí Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH báo cáo kết quả Khóa đào tạo và cảm ơn Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo NHCSXH đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để Khóa đào tạo được thành công. Đồng chí cũng cho biết, những kiến thức mà các học viên được đào tạo sẽ là cơ sở vững chắc cho học viên vận dụng tốt vào thực tế công việc tại đơn vị.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang Trương Văn Bình phát biểu sau khi kết thúc Khóa đào tạo

Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang Trương Văn Bình phát biểu sau khi kết thúc Khóa đào tạo

Đại diện cho các học viên tham gia Khóa đào tạo, Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang Trương Văn Bình cảm ơn Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo NHCSXH, Trung tâm Đào tạo, Cơ sở Đào tạo tại tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần cho các học viên yên tâm học tập, đồng chí cũng cho biết ngay sau khi kết thúc Khóa đào tạo, các học viên sẽ áp dụng những kiến thức được học vào thức tế tại đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCSXH. 

Tổng Giám đốc trao chứng chỉ cho các học viên sau khi kết thúc Khóa đào tạo

Tổng Giám đốc trao chứng chỉ cho các học viên sau khi kết thúc Khóa đào tạo

Tin và ảnh CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác