Nâng gấp đôi mức cho vay ưu đãi để mua con giống đối với hộ nghèo 30a

02/10/2014
(VBSP News) NHNN vừa ban hành Thông tư số 28/20114/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (hộ nghèo 30a).

(ảnh) Nâng gấp đôi mức cho vay ưu đãi để mua con giống đối với hộ nghèo 30a

Theo đó, Thông tư 28 đã nâng gấp đôi mức cho vay tối đa tại NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản và phát triển ngành nghề lên 10 triệu đồng, thay vì mức 5 triệu đồng như quy định tại Thông tư 06/2009/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, thời gian được ưu đãi lãi suất cũng được nâng lên 3 năm thay vì 2 năm như quy định trước đây. Tuy nhiên, lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ, thay vì lãi suất 0% như trước đây.

Cụ thể, Thông tư 28/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2009/TT-­NHNN như sau:

“2. Ngoài các chính sách quy định tại Điều 2 của Thông tư này và Khoản 1 Điều này, hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề như sau:

- Mức vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ;

- Lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ;

- Thời gian áp dụng lãi suất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này là 3 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay”.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác