NHCSXH thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội

13/01/2015
(VBSP News) “Chúng tôi đã có một năm hoạt động đạt kết quả cao nhất, chất lượng nhất, toàn diện nhất”, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý (ảnh) chia sẻ về một năm thành công của hệ thống NHCSXH.

Ong-Ly

Phóng viên: Năm 2014 đã ghi nhận nhiều nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng của toàn hệ thống NHCSXH. Đến giờ này, ông có thể đánh giá thế nào về kết quả hoạt động của NHCSXH năm qua, thưa ông?

Trả lời: Đến giờ này, tôi khẳng định, NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2014. Cụ thể: chúng tôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách, với mức tăng trưởng 6,5% so với năm 2013, tương đương 7.100 tỷ đồng.

Năm 2014, NHCSXH cũng đã tổ chức thu nợ tốt để tạo nguồn cho vay mới. Doanh số thu nợ đạt 31.700 tỷ, tăng 20% so với năm trước, đáp ứng được đến 80% doanh số cho vay phát sinh trong năm.

Về chất lượng tín dụng, năm 2014, NHCSXH đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Trong tổng dư nợ 129.000 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,41% tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm 0,47% tổng dư nợ. Hiện nay, cả nước có hơn 15% số xã không có nợ quá hạn, nhiều huyện không có nợ quá hạn, nhiều tỉnh nợ quá hạn bằng 0,01%. Chỉ tiêu nợ quá hạn thấp phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người dân. Đồng thời, phản ánh trình độ quản lý, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức hội nhận dịch vụ ủy thác trong việc kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.

Điểm nổi bật thứ hai là chúng tôi đã làm tốt công tác huy động nguồn vốn, với tổng nguồn đạt 136.700 tỷ đồng, tăng 7.540 tỷ đồng so với năm 2013, đáp ứng đủ nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời đảm bảo khả năng thanh khoản cho toàn hệ thống. Trong tổng nguồn vốn, điểm đáng mừng là bản thân hộ nghèo, đối tượng chính sách tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã tích lũy, gửi tiết kiệm vào NHCSXH được 3.400 tỷ đồng.

Điểm nổi bật thứ ba, NHCSXH đã áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng chính sách. Kiên trì, kiên quyết thiết lập kỷ cương nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giao dịch tại trên 10.900 Điểm giao dịch xã. Trong năm, chúng tôi đã tổ chức hơn 160 nghìn phiên giao dịch, phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngay tại địa bàn họ sinh sống, giải ngân với doanh số cho vay trong năm đạt gần 40.000 tỷ đồng, với trên 2,1 triệu hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng. Hoạt động giao dịch xã đảm bảo chính xác, an toàn, thuận lợi cho nhân dân. Đặc biệt, năm 2014 đưa vào vận hành áp dụng thành công Dự án hiện đại hóa tin học, đưa ứng dụng công nghệ mới phục vụ các hoạt động nghiệp vụ tại Điểm giao dịch xã. Hiện đã đưa hoạt động nghiệp vụ tại Điểm giao dịch xã đạt chuẩn như giao dịch tại trụ sở NHCSXH. Đây là bước tiến lớn, thể hiện chất lượng phục vụ của NHCSXH đối với người dân ngày một hoàn thiện, nâng cao theo hướng hiện đại.

Phóng viên: Năm vừa rồi, có hơn 2,1 triệu lượt hộ chính sách được vay vốn, góp phần cho hơn 400.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho hơn 160.000 lao động, thêm 146.000 HSSV được vay vốn, trên 1,1 triệu công trình NS&VSMTNT, hơn 8.000 căn nhà vượt lũ, hơn 7 triệu đối tượng chính sách được thụ hưởng tín dụng chính sách tại NHCSXH… Hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá thế nào, thưa ông?

Trả lời: Ghi nhận kết quả hoạt động của NHCSXH sau hơn 12 năm nỗ lực phấn đấu, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá: tín dụng NHCSXH do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng và hiệu quả các chủ trương, chính sách các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo và tạo việc làm phát triển nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN.

Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012, phần liên quan đến NHCSXH đã kết luận: chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một phần vốn cho hộ nghèo, đã tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những “Điểm sáng” trong chính sách an sinh xã hội.

Có thể khẳng định năm 2014 là năm NHCSXH đạt được kết quả cao nhất, chất lượng nhất, toàn diện nhất từ trước tới nay. Để đạt được kết quả ấy, trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2014, NHCSXH đã tiếp tục miệt mài, kiên trì theo hướng phục vụ nhân dân tận tình nhất, đưa giao dịch về địa phương, chấp hành tốt lịch giao dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục cùng các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp theo đuổi mục tiêu xã hội hóa hoạt động NHCSXH, phát huy tốt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động.

Những kết quả đạt được thời gian qua là do được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, kết quả đó cũng ghi nhận sự trưởng thành và phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH trong toàn hệ thống.

Năm qua, NHCSXH đã tạo điều kiện cho hơn 2,1 triệu lượt hộ chính sách được vay vốn, giúp cho hơn 400 nghìn hộ thoát nghèo Ảnh: VBSP News

Năm qua, NHCSXH đã tạo điều kiện cho hơn 2,1 triệu lượt hộ chính sách được vay vốn, giúp cho hơn
400.000 hộ thoát nghèo
                                                                                                                                           Ảnh: VBSP News

Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được, sang năm 2015, dự kiến trọng tâm công tác mà NHCSXH hướng tới là gì, thưa ông?

Trả lời: Năm 2015, nhiệm vụ hàng đầu của NHCSXH là thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.600 tỷ đồng, trong đó tập trung cho các khu vực còn nhiều khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tập trung cho các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng khó khăn… và một số chương trình chỉ định của Chính phủ. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng, mục tiêu nợ xấu giảm còn dưới 0,5%; tổ chức tốt việc thu hồi nợ để quay vòng vốn, phục vụ kịp thời nhu cầu vốn của người dân; quan tâm xử lý kịp thời nợ bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh… Từ đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, bằng nhiều giải pháp để phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho đối tượng chính sách, đặc biệt các nghiệp vụ giao dịch tại xã và một số nghiệp vụ tại nhà như thu lãi, tiết kiệm tại nhà cho đối tượng chính sách, đối chiếu nợ thông qua điện thoại, thông tin cho khách hàng tại nhà… Nói đơn giản, nhưng chúng tôi đã tiến hành nhiều năm, nhưng năm nay chúng tôi có thể khẳng định hoàn thiện quy trình phục vụ. Cái khó của tín dụng vi mô thế giới là phục vụ tại nhà, nơi sinh sống nhưng đảm bảo thu hồi vốn hoạt động của ngân hàng, nhưng NHCSXH đã thực hiện được. Ngoài ra, NHCSXH kết hợp cùng các Bộ, ngành để thực hiện chính sách mới mà Chính phủ ban hành. Thực hiện những mục tiêu này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống NHCSXH và các hội, đoàn thể, ban, ngành tuyên truyền chế độ chính sách cho người dân biết, thực hiện chế độ chính sách cho người dân, đảm bảo giám sát NHCSXH hoạt động đúng hướng và bền vững, thành công cụ sắc bén của Chính phủ, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy an sinh xã hội…

Phóng viên: Xin cám ơn ông!

Hoàng Thủy thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác