Tổng Giám đốc làm việc tại một số chi nhánh và Phòng giao dịch thuộc các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh

20/12/2014
(VBSP News) Trong chuyến công tác tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã làm việc tại NHCSXH chi nhánh các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và một số Phòng giao dịch trực thuộc.
Tổng Giám đốc làm việc với tập thể các chi nhánh tỉnh, thành phố

Tổng Giám đốc làm việc với tập thể các chi nhánh tỉnh, thành phố

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động trong thời gian qua và định hướng phát triển thời gian tới của các chi nhánh, Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao kết quả của chi nhánh các tỉnh, thành phố đã đạt được. Đến nay, về cơ bản các chi nhánh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Tổng Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới chi nhánh các tỉnh, thành phố cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chú trọng công tác rà soát đối tượng vay vốn trên địa bàn;Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là hoạt động Điểm giao dịch tại xã, phường, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên canh đó, chi nhánh các tỉnh, thành phố cần làm tốt công tác đào tạo, đánh giá, giáo dục chính trị, đạo đức và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao. Duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền, mỗi cán bộ NHCSXH phải là một tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác ủy thác vốn vay ưu đãi, phát động các phong trào thi đua khen thưởng để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi làm việc với tập thể lãnh đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc cũng đã có buổi làm việc với Phòng giao dịch các huyện.

* Tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Tổng Giám đốc đã biểu dương những cố gắng đạt được trong thời gian qua của tập thể, cán bộ, viên chức trong đơn vị. Hiện, NHCSXH huyện Cam Lâm đang cho 14.246 hộ vay với 9 chương trình tín dụng ưu đãi có tổng dư nợ gần 242 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm), tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ tập trung cho vay chủ yếu là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, HSSV, NS&VSMTNT,…

* Tới thăm và làm việc với Phòng giao dịch huyện Phú Hòa (Phú Yên), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Theo báo cáo, tổng dư nợ đến nay đạt 208 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch được giao trong năm. Các chương trình có dư nợ tăng cao là cho vay hộ cận nghèo, NS&VSMTNT và giải quyết việc làm.

Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Đoàn công tác làm việc với Phòng giao dịch huyện Phú Hòa (Phú Yên)

Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Đoàn công tác làm việc với Phòng giao dịch huyện Phú Hòa (Phú Yên)

* Còn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Nhơn (Bình Định), theo báo cáo, đến nay tổng dư nợ đạt trên 251 tỷ đồng, với 10.624 hộ đang vay ở 330 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Nhơn tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của chi nhánh NHCSXH tỉnh và NHCSXH Trung ương tập trung xử lý nợ quá hạn, chú trọng tới công tác thu nợ, thu lãi và củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, khai thác các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Lãnh đạo Phòng giao dịch huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trình bày báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua với Tổng Giám đốc

Lãnh đạo Phòng giao dịch huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trình bày báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua với Tổng Giám đốc

* Tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã được nghe Giám đốc Nguyễn Văn Bông báo cáo kết quả hoạt động. Theo đó, dư nợ của đơn vị đến nay đạt trên 154 tỷ đồng, tăng hơn 22 tỷ đồng so với cuối năm 2013, đạt 98% kế hoạch năm, trong đó dư nợ tập trung vào một số chương trình lớn như cho vay hộ nghèo gần 50 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 43 tỷ đồng, HSSV hơn 33 tỷ đồng, dự án WB3 12 tỷ đồng, còn lại là dư nợ các chương trình cho vay khác.

Giám đốc Phòng giao dịch huyện Sơn Tịnh Nguyễn Văn Bông báo cáo kết quả

Giám đốc Phòng giao dịch huyện Sơn Tịnh Nguyễn Văn Bông báo cáo kết quả

* Núi Thành là một trong những Phòng giao dịch thực hiện tốt công tác tín dụng năm 2014 của chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam. Đến nay tổng dư nợ của đơn vị đạt trên 261 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng so với đầu năm, với 13.150 hộ còn dư nợ, bình quân 1 hộ vay là gần 20 triệu đồng. Đây là con số ấn tượng đối với một Phòng giao dịch còn khó khăn, nhưng tập thể cán bộ trong đơn vị đã đoàn kết, cố gắng đưa đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, Tổng Giám đốc đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Núi Thành.

Tổng Giám đốc làm việc tại Phòng giao dịch huyện Núi Thành

Tổng Giám đốc làm việc tại Phòng giao dịch huyện Núi Thành

* Còn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) qua nghe báo cáo kết quả hoạt động, Tổng Giám đốc ghi nhận cao Phòng giao dịch thực hiện tốt Quyết đinh của UBND TP. Đà Nẵng về việc ban hành quy định cho vay và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo và thực hiện văn bản số 316/NHCS-TD ngày 02/5/2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo. Đây là một trong những điểm nổi bật nhất năm 2014 của Phòng giao dịch huyện Hòa Vang.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang báo cáo kết quả hoạt động

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang báo cáo kết quả hoạt động

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác