Hộ nghèo miền Trung được vay tới 15 triệu đồng, lãi suất 3%/năm để xây nhà tránh bão

17/12/2014
(VBSP News) NHNN vừa ban hành Thông tư 41/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay của NHCSXH theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

(ảnh) Hộ nghèo miền Trung được vay 15 triệu đồng

Theo đó, NHCSXH thực hiện cho vay đúng đối tượng trên cơ sở danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt do UBND cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg bao gồm 50% là do ngân sách Trung ương cấp; 50% do NHCSXH huy động.

Thông tư nêu rõ, căn cứ nhu cầu vay vốn của hộ gia đình, NHCSXH xem xét và quyết định mức cho vay, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay áp dụng là 3%/năm. Thời hạn cho vay là 10 năm trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc, lãi là 5 năm tính từ thời điểm hộ gia đình bắt đầu nhận khoản vốn vay đầu tiên.

NHCSXH và hộ gia đình vay vốn thỏa thuận về số tiền và các kỳ hạn trả nợ gốc; các kỳ hạn trả nợ lãi. Hộ gia đình thực hiện trả nợ gốc, lãi vốn vay từ năm thứ 6; mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay.

Về phương thức cho vay, NHCSXH có thể thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Trường hợp thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội, cơ chế ủy thác cho vay thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác