Hướng dẫn hỗ trợ xây nhà phòng tránh bão lụt cho hộ nghèo miền Trung

31/10/2014
(VBSP News) Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.
Hộ nghèo ở miền Trung sẽ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt Ảnh: Việt Linh

Hộ nghèo ở miền Trung sẽ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
                                                                                                                                                         Ảnh: Việt Linh

Hộ gia đình được hỗ trợ phải có đủ 3 điều kiện

Thông tư nêu rõ, hộ gia đình được hỗ trợ phải có đủ 3 điều kiện:

Thứ nhất, là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 (không áp dụng chuẩn hộ nghèo theo quy định của địa phương); có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 2 năm.

Thứ hai, hộ chưa có nhà ở kiên cố hoặc hộ có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt thường xuyên xảy ra tại khu vực nhà ở.

Thông tư giải thích rõ, mức ngập lụt quy định tối thiểu là 1,5m và được xác định tính từ nền nhà đến mực nước ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng. Khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên là khu vực có tần suất ngập lụt tối thiểu là 2 năm liên tiếp hoặc 3 năm ngập lụt không liên tiếp trong vòng 5 năm trở lại đây. Mức ngập lụt và khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên do cơ quan chuyên môn được UBND cấp tỉnh giao theo dõi xác định.

Thứ ba, trường hợp hộ gia đình thuộc đối tượng quy định tại trường hợp thứ nhất đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn vượt lũ theo quy đinh tại trường hợp thứ hai thì thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, trừ trường hợp là đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

Hộ gia đình cư trú trong vùng bị ảnh hưởng của bão nhưng không bị ngập lụt theo quy định tại trường hợp thứ hai thì không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ theo quy định Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.

Nguyên tắc bình xét, phê duyệt

Trình tự lập và phê duyệt danh sách hộ được hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc, các thôn tổ chức bình xét các hộ gia đình nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu của các thôn gửi UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ, báo cáo lên UBND cấp tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan lập và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi phê duyệt, UBND cấp tỉnh gửi Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, NHCSXH để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Không bắt buộc xây nhà theo mẫu

Để áp dụng mô hình nhà phòng tránh bão lụt có hiệu quả, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Các địa phương tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân lựa chọn, không bắt buộc các hộ gia đình xây dựng nhà theo thiết kế mẫu. Tùy theo điều kiện cụ thể người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế…

Tuy nhiên, nhà ở phòng tránh bão lụt hoặc cải tạo, nâng tầng làm sàn phòng tránh bão lụt phải đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng, diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m2. Các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố… 

Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ sẽ có khoảng 40 nghìn hộ nghèo ở Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 12 - 16 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo xây nhà phòng, tránh bão, lụt. Trong đó, năm 2014 thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng; năm 2015 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng; năm 2016 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng.

Ngoài nguồn hỗ trợ ngân sách Nhà nước, các hộ nghèo được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ NHCSXH để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay. 

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác