Họp báo giới thiệu Hội nghị xúc tiến đầu tư an sinh xã hội vùng Tây Bắc và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng về Quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu

31/12/2014
(VBSP News) Ngày 31/12/2014, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, NHNN và UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo về Hội nghị xúc tiến đầu tư an sinh xã hội vùng Tây Bắc và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng về Quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đồng chủ trì buổi họp báo.

01111

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, một số tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư vùng Tây Bắc. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 26-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37 đến năm 2020, thời gian qua, Chính phủ đã dành nguồn vốn khá lớn cho vùng. Nhiều dự án quốc gia đã và đang triển khai đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng. Nhờ đó, kinh tế - xã hội và bộ mặt nông thôn miền núi trong vùng đã có bước phát triển đáng kể. GDP toàn vùng năm 2014 đạt 8,14 %, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ nông lâm nghiệp (hiện còn 26,67%), tăng tỷ lệ công nghiệp - xây dựng (31,35%) và thương mại, dịch vụ (41,98%). GDP bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 25.977 tỷ đồng (tăng 30,08% so với năm 2013).

Về đề nghị xúc tiến đầu tư giai đoạn tới, các tỉnh vùng Tây Bắc đã và đang tích cực hợp tác với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực như đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp; đầu tư khai thác và chế biến sâu khoáng sản để thu giá trị lớn; phát triển du lịch; ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, các tuyến cao tốc, đường vành đai, hành lang biên giới; nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có; khai thác tốt các tuyến đường sông trong vùng; thu hút các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu…

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã chia sẻ thông tin về tình hình cung ứng tín dụng và kết quả công tác an sinh xã hội của ngành Ngân hàng đối với vùng Tây Bắc. Ngành Ngân hàng được Quốc hội đánh giá là điểm sáng trong triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về xoá đói, giảm nghèo bền vững, trong đó có vùng Tây Bắc. Thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các TCTD bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 26-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, để đẩy mạnh đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ nhằm phát huy thế mạnh về du lịch của Tây Bắc, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tạo ra sự lan tỏa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh trong vùng. Đối với tín dụng đầu tư cho sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo. Đến 31/12/2014 tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 12 tỉnh Tây Bắc ước đạt 110.959 tỷ đồng, tăng 19,49% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng khoảng 2,45% tổng nguồn vốn huy động toàn nền kinh tế, đáp ứng 83,32% vốn cho nhu cầu đầu tư tín dụng tại vùng. Tổng dư nợ cho vay tại vùng Tây Bắc đến 31/12/2014 ước đạt 147.255 tỷ đồng, tăng 14,45% so với 31/12/2013, chiếm tỷ trọng khoảng 3,72% so với tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Ngoài ra, chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP và Thông tư số 06/2009/TT-NHNN (tại khu vực Tây Bắc có 32 huyện nghèo thuộc các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên).

Đến 30/11/2014, doanh số cho vay (lũy kế từ đầu năm) của chương trình đạt 389.119 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 686.713 triệu đồng với 19.565 khách hàng còn dư nợ. Riêng NHCSXH có tổng dư nợ tín dụng chính sách thực hiện trong khu vực ước đến 31/12/2014 đạt 26.515 tỷ đồng, tăng 1.764 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng là 7%. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến đúng các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các thôn, bản trong vùng Tây Bắc, hỗ trợ trên 60.600 hộ thoát nghèo, thu hút 21.168 lao động có việc làm; hơn 310.743 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng trên 133 ngàn công trình NS&VSMTNT và trên 1 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động… Về cơ bản, nguồn vốn tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc…

Về hoạt động an sinh xã hội, trong năm 2013, thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Bắc được tổ chức tại Tuyên Quang, NHNN đã vận động các Ngân hàng thương mại (NHTM) tài trợ cho khu vực số tiền gần 455 tỷ đồng. Theo báo cáo của các NHTM, các công trình, dự án được thực hiện từ nguồn vốn an sinh sã hội đã giải ngân tính đến hết năm 2013 là trên 494 tỷ đồng. Năm 2014, các NHTM đã tài trợ an sinh xã hội cho khu vực Tây Bắc là 333 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm thông qua hệ thống công đoàn cơ sở, các cán bộ, công chức, người lao động của ngành Ngân hàng đã tích cực tự nguyện tham gia đóng góp ngày lương ủng hộ các Quỹ Tình nghĩa, Quỹ Xã hội - Từ thiện của Ngành để ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội đối với các đối tượng chính sách tại khu vực Tây Bắc.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tín dụng và hoạt động an sinh xã hội vào vùng Tây Bắc để đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo kế hoạch của Ngành, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Bắc, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Thay mặt UBND tỉnh Sơn La, Chủ tịch Cầm Ngọc Minh đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Sơn La; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu; vận động an sinh xã hội và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo đó, Lễ công bố sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h00 ngày 30/01/2015 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Việc tổ chức Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La” là cơ sở pháp lý để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên của Mộc Châu, góp phần tích cực phát triển kinh tế du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc và sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo một số kết quả xúc tiến đầu tư; các cơ chế chính sách thu hút đầu tư và địa bàn Tây Bắc cũng như việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư an sinh xã hội vùng Tây Bắc và biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu.

Hội nghị với chủ đề “Khơi dậy và liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc”, hướng đến mục tiêu thu hút và hướng sự chú ý của khách du lịch tới vùng Tây Bắc, điểm nhấn là Sơn La, trọng tâm là Mộc Châu; Góp phần khám phá, tạo một khu vực du lịch khác biệt và nổi bật so với điểm du lịch khác đã có trong cả nước; Khai thác triệt để thế mạnh sẵn có trong thu hút khách du lịch của cao nguyên Mộc Châu; Nhấn mạnh thương hiệu du lịch “Qua miền Tây Bắc” gắn với du lịch tỉnh Sơn La, đưa thương hiệu du lịch này bao trùm lên các hoạt động du lịch vùng Tây Bắc, trong đó điểm nhấn chính là Mộc Châu và Sơn La.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động nổi bật khác như Phát hành cuốn sách ảnh Cẩm nang du lịch Sơn La, các ấn phẩm quảng bá du lịch Sơn La; Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Ẩm thực dân tộc; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Sơn La, Mộc Châu… Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đối với hoạt động hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc. Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động phụ trợ như thăm quan, khảo sát một số tuyến, điểm du lịch của Mộc Châu, Vân Hồ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng. Trong khuôn khổ các sự kiện nêu trên cũng sẽ diễn ra hoạt động an sinh xã hội của các NHTM và doanh nghiệp đối với vùng Tây Bắc…

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác