Giải pháp thu hồi nợ Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nguồn vốn quay vòng

22/12/2014
(VBSP News) Sáng nay (22/12/2014), tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương năm 2014 “Giải pháp thu hồi nợ Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nguồn vốn quay vòng”, do Giám đốc Ban tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác Đào Anh Tuấn làm Chủ nhiệm đề tài.
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bùi Quang Vinh (bìa trái) chúc mừng Chủ nhiệm đề tài

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bùi Quang Vinh (bìa trái) chúc mừng Chủ nhiệm đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên nhóm nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài nghiên cứu thực hiện dựa trên lý luận về hoạt động tín dụng của NHCSXH nói chung và tín dụng đối với HSSV nói riêng, vai trò của tín dụng HSSV trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với kết quả khảo sát thực tế tại cơ sở, đề tài đã phân tích và chỉ ra thực trạng công tác thu hồi nợ Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đánh giá kết quả thu hồi nợ kể từ khi thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg đến nay; từ đó, đưa ra một số kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ; các Bộ ngành; chính quyền địa phương và Ban Lãnh đạo NHCSXH nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế trong công tác định kỳ hạn trả nợ, thu hồi nợ trong thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, kết hợp với Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề tài nghiên cứu đã thu hút được nhiều sự quan tâm và nhận được một số ý kiến phản biện và câu hỏi để đề tài được hoàn thiện

Đề tài nghiên cứu đã thu hút được nhiều sự quan tâm và nhận được một số ý kiến phản biện và câu hỏi
để đề tài được hoàn thiện

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, ý tưởng và nội dung đề tài nghiên cứu. Đề tài mang tính thực tiễn cao, có nhiều vấn đề đang là mối quan tâm của Chính phủ, các Bộ. ngành, chính quyền các cấp và NHCSXH. Các giải pháp có tính ứng dụng thiết thực trong công tác thu hồi nợ Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nguồn vốn quay vòng, tạo ra sự bền vững chương trình, góp phần tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Trên cơ sở làm rõ thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đề tài đã đề xuất được những giải pháp hữu hiệu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến phản biện để hoàn thiện nội dung đề tài.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Giỏi.

(ảnh 4) Giải pháp thu hồi nợ Chương trình tín dụng Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nguồn vốn quay vòng

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; trở thành một chương trình có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, doanh số cho vay HSSV đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, với hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn, đến nay dư nợ gần 30 nghìn tỷ đồng cho gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tín dụng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu quĩ cho vay quay vòng với số tiền từ 46.000 - 50.000 tỷ đồng. Chương trình này sẽ có thời hạn cho vay dài, dư nợ bình quân lớn; tuy nhiên, chương trình sẽ chỉ bền vững và phát huy hiệu quả, khi nguồn vốn được đáp ứng kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đặc biệt đồng vốn phải được thu hồi, tạo nguồn vốn quay vòng.  

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác