Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

01/06/2015
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH.
Các thông tin về lãi suất cho vay và chương trình tín dụng chính sách luôn được NHCSXH thông báo kịp thời ngay tại Điểm giao dịch xã Ảnh: Việt Linh

Các thông tin về lãi suất cho vay và chương trình tín dụng chính sách luôn được NHCSXH thông báo kịp thời ngay tại
Điểm giao dịch xã
                                                                                                                                                                Ảnh: Việt Linh

Cụ thể, lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay HSSV, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm giảm từ 7,2%/năm (0,6% tháng) xuống còn 6,6%/năm (0,55% tháng).

Lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 9,6%/năm (0,8%/tháng) xuống còn 9,0%/năm (0,75%/tháng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác