Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

10/06/2014
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 872/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH.
Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước rất phấn khởi trước thông tin này

Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước rất phấn khởi trước thông tin này

Cụ thể, cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (theo Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN) và cho vay đối với học sinh, sinh viên giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (tương đương 7,2%/năm).

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2014 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác